Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Legislatívny proces (07.10.2009): Navrhujú sa opatrenia na podporu zamestnávania absolventov škôl NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  07.10.2009Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý kontinuálne nadväzuje na Návrh opatrení na zmiernenie dopadov globálnej finančnej krízy a hospodárskej krízy na zamestnanosť, schválený uznesením vlády SR č. 100 z 2. februára 2009.

  Opatrenia zapracované do predkladaného návrhu novely zákona sa zameriavajú predovšetkým na skupinu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, a to absolventov do 25 rokov, ktorí v súčasných podmienkach si ťažšie hľadajú uplatnenie na trhu práce. 


  V dôvodovej správe k návrhu zákona sa uvádza, že zmyslom predkladanej právnej úpravy je

  ·    podporiť vytváranie nových pracovných miest príspevkom na vytvorenie nového pracovného miesta podľa § 50e zákona pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a)  a k) zákona, a to  skrátením podmienky ich najmenej trojmesačného vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie na najviac jeden mesiac,
  ·     zamedziť účelové rušenie pracovných miest zamestnávateľom so zámerom získať príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta podľa § 50e zákona, a to ustanovením šesťmesačného obdobia, počas ktorého nebude možné podporiť zamestnanie zamestnanca prepusteného z organizačných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce u toho istého zamestnávateľa,
  ·   podporiť samostatnú zárobkovú činnosť absolventov škôl podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona, ktorí začnú a budú túto činnosť vykonávať v súlade s podmienkami § 49 zákona, a to skrátením čakacej lehoty ich vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie z troch mesiacov na najviac jeden mesiac pre vznik nároku na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona.

  Účinnosť sa navrhuje 1. decembra 2009. 

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti