Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Legislatívny proces (07.10.2009): Pripravuje sa nový zákon o pohrebníctve  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  07.10.2009Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona o pohrebníctvea o doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypracovaný na základe Plánu legislatívnych  úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2009.

  Predkladaný návrh zákona vychádza z poznatkov praxe a odstraňuje problémy s aplikáciou niektorých ustanovení, a to najmä v oblasti ochranných pásiem, nakladania s ľudskými pozostatkami v zdravotníckych zariadeniach, pri odovzdávaní ľudských pozostatkov pohrebnej službe, ale aj pri pochovávaní na pohrebiskách. Taktiež zmierňuje konflikty medzi prevádzkovateľmi pohrebných služieb navzájom, medzi prevádzkovateľmi pohrebných služieb a prevádzkovateľmi pohrebísk a konflikty medzi zdravotníckymi zariadeniami a pohrebnými službami, ktoré prináša súčasný právny stav, pričom výsledkom týchto konfliktov sú nadbytočné prevozy mŕtvych, ktoré boli vyúčtované pozostalým. Zvýhodnenie jednej skupiny prevádzkovateľov pohrebných služieb na úkor inej skupiny živnostníkov poskytujúcich tieto služby prispelo k zneužívaniu takmer monopolného postavenia na trhu prinieslo neprimerané ceny za jednotlivé úkony.

         Navrhovaný zákon


  ·     umožňuje výstavbu budov aj v ochranných pásmach, ktoré súvisia s prevádzkou pohrebísk, a to na zabezpečenie obradov a na zabezpečenie plynulej údržby hrobových miest.
  ·      ustanovuje povinnosť umožniť vstup prevádzkovateľom pohrebných služieb na pohrebiská na účel vykonania pohrebných služieb podľa vôle a objednávky obstarávateľa pohrebu.
  ·     zdôrazňuje právo obstarávateľa pohrebu na možnosť výberu pohrebnej služby, k čomu boli vytvorené podmienky aj vytvorením priestorov pre dočasné uloženie ľudských pozostatkov v zariadeniach, kde došlo k úmrtiu (zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb s celoročnou pobytovou starostlivosťou).
  ·   nepovoľuje prenájom priestorov a chladiacich zariadení na uloženie ľudských pozostatkov prevádzkovateľom pohrebných služieb v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb a  ani v ich areáloch  a na pracoviskách Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosť, pričom doterajšie prenájmy sa musia ukončiť do 31.  decembra 2011, 
  ·      mení rozsah odbornej prípravy prevádzkovateľov pohrebných služieb, prevádzkovateľov pohrebísk a prevádzkovateľov krematórií v súlade so zmeneným rozsahom poskytovaných služieb a ustanovuje odbornú prípravu aj pre zamestnancov prevádzkovateľov pohrebných služieb, prevádzkovateľov pohrebísk a krematórií.
  ·      spresňuje zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami.
  ·      nedovoľuje propagáciu pohrebných služieb v zdravotníckych zariadeniach, sociálnych zariadeniach a na pracoviskách Úradu pre dohľad nad zdravotníckou starostlivosťou.

  Účinnosť sa navrhuje 1. novembra 2010.
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti