Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Generálny prokurátor SR zriadil odbor osobitného určenia NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  17.11.2009Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

   

  Generálna prokuratúra SR v rámci svojej organizačnej štruktúry zriadila od októbra 2009 nový odbor osobitného určenia, ktorý sa bude zaoberať prípadmi trestných činov, ktoré nepatria do pôsobnosti Úradu špecialnej prokuratúry Generálnej prokuratúry v rámci pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu v zmysle ust. § 14 Trestného poriadku.

  Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu sa vzťahuje na
  a) trestný čin úkladnej vraždy,
  b) trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 3 Trestného zákona,
  c) trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods. 4 Trestného zákona,
  d) trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 3 a 4 Tr. zákona v súbehu s trestnými činmi podľa písmen b), c), e), f), g), j) alebo k),
  e) trestné činy prijímania úplatku podľa § 328 až 331 Trestného zákona,
  f) trestné činy podplácania podľa § 332 až 335 Trestného zákona,
  g) trestný čin nepriamej korupcie podľa § 336 Trestného zákona,
  h) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny,
  i) obzvlášť závažné zločiny spáchané zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou,
  j) trestné činy proti majetku podľa štvrtej hlavy osobitnej časti Trestného zákona alebo trestné činy hospodárske podľa piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, ak takým trestným činom bola spôsobená škoda alebo získaný prospech dosahujúci najmenej dvadsaťpäťtisícnásobok malej škody podľa Trestného zákona, alebo ak taký čin bol spáchaný v rozsahu dosahujúcom výšku najmenej dvadsaťpäťtisícnásobku malej škody podľa Trestného zákona,
  k) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
  l) trestné činy súvisiace s trestnými činmi uvedenými v písmenách a) až j) alebo k), ak sú splnené podmienky na spoločné konanie.

  Novozriadený odbor osobitného určenia riadi riaditeľ odboru JUDr. Peter Šufliarsky známy z kauzy údajného bossa Mikuláša Č. V deväť člennom tíme prokurátorov je aj prokurátorka generálnej prokuratúry JUDr. Eva Mišíková známa z káuz "policajných gangov". Riaditeľ odboru osobitného určenia zodpovedá priamo trestnému námestníkovi generálneho prokurátora, ktorý ho riadi a kontroluje. 

  Deväť členný tím bude vykonávať dozor v prípravnom konaní najmä nad vyšetrovaním vedeným vyšetrovateľmi špecializovaných zložiek Prezídia Policajného zboru: Úradu boja proti organizovanej kriminanlite a Úradu boja proti korupcii, pričom sa okrem súčasných a budúcich prípadov pustí aj do objasňovania skutkov najzávažnejšej násilnej trestnej činnosti z 90. rokov. 

  Zdroj: GP SR

   

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti