Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Legislatívny proces (10.2.2010): Návrh legislatívneho zámeru zákona o informačnej bezpečnosti NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.02.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Na rokovanie Legislatívnej rady SR bol predložený návrh legislatívneho zámeru zákona o informačnej bezpečnosti, ktorého predkladateľom je Ministerstvo financií SR. Návrh legislatívneho zámeru bol vypracovaný na základe úloh z uznesenia vlády SR č. 570 zo dňa 27. augusta 2008.  

  Cieľom návrhu legislatívneho zámeru je vytvoriť jednotný systém, ktorý zabezpečí dostatočnú úroveň ochrany celého informačného priestoru v SR, čo predstavuje určitú mieru záruky zabezpečenia základných práv a slobôd občanov a rozvoja konkurencieschopnosti SR a zároveň  odstrániť súčasné rozdiely v úrovniach zabezpečení informačných systémov verejnej správy, ktorý môže byť zdrojom narušenia prípadne straty dôveryhodnosti organizácie a štátu. V znení legislatívneho zámeru sa uvádza, že je vzhľadom na možný nepriaznivý dosah je povinnosťou štátu zabezpečiť ochranu informácií pred zneužitím a minimalizovať následky v prípade ich zneužitia.

  Legislatívny zámer zákona vychádza alebo nadväzuje na dokumenty:

  • Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť, 
  • Národná koncepcia informatizácie verejnej správy,
  • Lisabonská stratégia prostredníctvom strategického dokumentu Iniciatíva i2010, európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť.

  V právnom poriadku Slovenskej republike existuje viacero právnych predpisov, ktoré upravujú čiastkové problémy vznikajúce v súvislosti s informatizáciou verejnej správy, ale jednotný, všeobecný právny predpis pre informačnú bezpečnosť digitálneho priestoru v slovenskej legislatíve chýba. Absencia takéhoto legislatívneho aktu sa prejavuje v nejednotnosti používanej terminológie, nedostatočnom používaní bezpečnostných štandardov alebo v neúplnosti pokrytia informačnej bezpečnosti právnymi predpismi a kompetenciami, čo sa prejavuje v rôznorodosti a nedostatočnosti úrovne ochrany informačných a komunikačných technológií.

  Na základe vyššie uvedeného a v zmysle znenia návrhu legislatívneho zámeru zákon o informačnej bezpečnosti bude riešiť dva okruhy problémov, a to zaistenie ochrany pre informačné systémy verejnej správy a vytvorenie všeobecného právneho rámca pre ochranu celého digitálneho priestoru Slovenskej republiky. 

  Zákon sleduje najmä nasledujúce ciele:

  • zaviesť jednotnú terminológiu základných pojmov z oblasti informačnej bezpečnosti,
  • vytvoriť štandardizačný rámec informačnej bezpečnosti,
  • zaviesť proces riadenia informačnej bezpečnosti vo verejnej správe,
  • zaviesť klasifikáciu informačných systémov verejnej správy z hľadiska požiadaviek na informačnú bezpečnosť a definovať minimálne bezpečnostné požiadavky pre jednotlivé kategórie informačných systémov verejnej správy,
  • vymedziť postavenie jednotky pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK) v Slovenskej republike a úlohy ďalších takýchto útvarov pri ochrane digitálneho priestoru Slovenskej republiky,
  • definovať minimálne znalostné štandardy v oblasti informačnej bezpečnosti pre pracovníkov spravujúcich informačné systémy verejnej správy a zaisťujúcich ich ochranu,
  • ustanoviť minimálne požiadavky na bezpečnosť elektronickej verejnej správy,
  • ustanoviť minimálne požiadavky na bezpečnosť internetu,
  • zvýšiť celkové bezpečnostné povedomie pracovníkov verejnej správy.

   

  (Legislatívna rada vlády SR)

   

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti