Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Legislatívny proces (21.6.2010): Návrh novely zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  22.06.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov

  Zdroj: Portál právnych predpisov; spracovala Mgr. Alexandra Vicová; 21.6.2010

  V štádiu medzirezortného pripomienkového konania sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov (ďalej len "návrh zákona").

  Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/14/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu do právneho poriadku SR (ďalej len „smernica“).

  Smernica stanovuje pre vkladateľov základné krytie, ktoré si v dôsledku prebiehajúcich finančných otrasov vyžaduje zlepšenie. Minimálna úroveň tohtokrytia bola stanovená smernicou 94/19/ES na 20 000 eur, pričom členské štáty mali možnosť stanoviť vyššie krytie. Táto úroveň sa pre veľký počet vkladov v Spoločenstve ukázala byť nedostatočná.

  Aby si vkladatelia zachovali dôveru v systém a finančné trhy dosiahli väčšiu stabilitu, smernica stanovila minimálnu úroveň krytia od 30. júna 2009 na 50 000 eur a od 31. decembra 2010 by sa krytie úhrnných vkladov každého vkladateľa malo stanoviť na 100 000 eur.

  Smernica skrátila výplatnú lehotu zo súčasných troch mesiacov, ktorú je možné predĺžiť na deväť mesiacov, na obdobie dvadsať pracovných dní, ktorá by sa mala predlžovať len vo výnimočných prípadoch a len po schválení príslušnými orgánmi o ďalších desať pracovných dní.

  Smernica stanovila povinnosť pre členské štáty overovať pravidelne funkčnosť systémov ochrany vkladov.

  Návrhom zákona sa v súlade s právom Európskej únie navrhuje stanov:

 • nová povinnosť NBS vhodným spôsobom informovať Fond ochrany vkladov v prípade, že hrozí nebezpečenstvo, že niektorá banka bude vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady (to má umožniť Fondu ochrany vkladov pripraviť sa na vyplácanie náhrad po stránke technickej, organizačnej a personálnej)
 • maximálna hranica na výplatu náhrad za nedostupné vklady na 100 000 eur
 • skrátenie lehoty, do ktorej sa musí skončiť vyplácanie náhrad za nedostupné vklady na 20 pracovných dní, s možnosťou predĺženia tejto lehoty o ďalších 10 dní vo výnimočných a odôvodnených prípadoch s predchádzajúcim súhlasom NBS
 • Fondu ochrany vkladov povinnosť overovať pravidelne, najmenej však jedenkrát ročne funkčnosť systému vyplácania náhrad za nedostupné vklady, pričom správu o overení systému ochrany vkladov za príslušný rok bude predkladať Fond ochrany vkladov NBS a MF SR (cieľom je overiť nastavenie celého systému ochrany vkladov na strane Fondu ochrany vkladov a bánk).
 • Účinnosť sa v návrhu zákona navrhuje od 31. december 2010.

  Legislatívny materiál a prebiehajúci legislatívny proces si môžete pozrieť - TU (Portál právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR)

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti