Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Financie     Auxerre     Poistenie

Poistenie

Život má pre nás pripravených množstvo neočakávaných situácií. Nie vždy sú to situácie príjemné. Finančný dopad mnohých z nich je možné eliminovať vhodným typom poistenia. Ochrana zdravia, rodiny, majetku, podnikateľských aktivít, sa dotýka každého z nás.

Poradíme Vám nielen kde a ako sa najvýhodnejšie poistiť, ako si optimalizovať existujúce poistenie, čo robiť v prípade poistnej udalosti, ale spravíme to v čase a na mieste ktoré bude vyhovovať práve Vám. Získate tak profesionálne, nezávislé poradenstvo a ušetríte Váš čas.

V rámci nášho komplexného poradenstva zabezpečia naši pracovníci pre Vás  a Vaše podnikanie:

 • poistenie domov, bytov,  budov, nebytových priestorov, stavieb
 • poistenie domácnosti, poistenie hnuteľného majetku, zásob, strojov a zariadení
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • poistenie profesnej zodpovednosti za škodu (advokáti, notári, právnici, auditori, znalci,....)
 • poistenie zodpovednosti členov riadiacich orgánov spoločnosti
 • kapitálové životné poistenie
 • investičné životné poistenie
 • úrazové poistenie, poistenie pre prípad PN a straty  zamestnania
 • povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie

Poradenstvo v oblasti poistenia poskytujeme pre našich  klientov bezplatne.


Auxerre finančné služby, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava
Tel: 421 918 877 178, 421 905 953 886   |   info@auxerre.sk   |   www.auxerre.sk

 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti