Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Vyhlásenia zhromaždení prokurátorov Krajskej prokuratúry v Trnave, v Banskej Bystrici, v Žiline a Vyššej vojenskej prokuratúry v Trenčíne k pripravovaným zmenám v prokurátorských zákonoch  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  14.03.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Zhromaždenie prokurátorov Krajskej prokuratúry v Trnave prijalo 4. marca 2011 vyhlásenie, v ktorom jednomyseľne vyjadruje svoj zásadný nesúhlas s návrhmi zákonov, ktorými sa menia a dopĺňajú zákon číslo 153/2001 Z. z. o prokuratúre a zákon číslo 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, pripravenými Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a schválenými vládou Slovenskej republiky uznesením číslo 147/2011 z 2. marca 2011 (odkaz na uznesenie vlády SR číslo 147/2011). Podľa prijatého vyhlásenia, navrhované zmeny sa výrazným spôsobom odkláňajú od medzinárodných odporúčaní a štandardov nezávislosti prokuratúry, ignorujú jej ústavné postavenie a nezávislosť od výkonnej moci. Zhromaždenie prokurátorov vyjadruje presvedčenie, že legislatívne zmeny týkajúce sa postavenia a činnosti prokuratúry Slovenskej republiky je potrebné pripravovať v úzkej súčinnosti so zástupcami prokuratúry - Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a Radou prokurátorov Slovenskej republiky. Zhromaždenie prokurátorov poverilo predsedníčku prokurátorskej rady aby oboznámila Radu prokurátorov Slovenskej republiky so závermi zasadnutia, tá aby následne prijala konkrétne opatrenia a zaslala závery a vyhlásenia všetkých zhromaždení prokurátorov predsedom príslušných parlamentných výborov, v ktorých budú predmetné zákony prejednávané.

  Zhromaždenie prokurátorov Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici 9. marca 2011 prijalo vyhlásenie, v ktorom vyjadruje odmietavé stanovisko k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, ako aj zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ako celku. Podľa vyhlásenia, návrh zákona nesvedčí o dostatočnom poznaní fungovania rezortu prokuratúry, nastoluje obavy z destabilizácie a následného spolitizovania prokuratúry bez rešpektovania jej ústavného postavenia. Príprava návrhu zákona sa uskutočnila v krátkom čase a bez účasti oficiálnych zástupcov prokuratúry, pričom ani Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ani vláda Slovenskej republiky neakceptovali žiadnu zo zásadných pripomienok rezortu prokuratúry, najmä ingerenciu výkonnej moci do organizácie a činnosti prokuratúry. Zhromaždenie prokurátorov je presvedčené, že legislatívne zmeny týkajúce sa postavenia a činnosti prokuratúry Slovenskej republiky je možné pripravovať len v súčinnosti s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a samosprávnymi orgánmi prokurátorov a rešpektovaním ich odborných názorov a pripomienok.

  Zhromaždenie prokurátorov Krajskej prokuratúry v Žiline prijalo 9. marca 2011 vyhlásenie, v ktorom s poľutovaním konštatuje prijatie uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 147/2011 z 2. marca 2011 o legislatívnych zmenách zákonov č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ignorujúc podstatnú časť pripomienok Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ako aj ďalších inštitúcií a stavovských organizácií k navrhovaným zmenám vo vyššie uvedených zákonoch. Podľa vyhlásenia, zhromaždenie prokurátorov má úprimný záujem o zlepšenie činnosti prokuratúry Slovenskej republiky, avšak navrhované legislatívne zmeny nerešpektujú Ústavou Slovenskej republiky garantované samostatné postavenie prokuratúry a smerujú k popretiu jej nezávislosti od výkonnej moci a k politizácii prokuratúry. Zhromaždenie prokurátorov plne podporuje stanovisko Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sp. zn. Leg/1 14/11 z 22. februára 2011, ktoré bolo uplatnené v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Zhromaždenie prokurátorov vyzýva Radu prokurátorov Slovenskej republiky k prijatiu konkrétnych opatrení k tomu, aby s vyhláseniami oboznámili poslancami Národnej rady Slovenskej republiky.

  Zhromaždenie prokurátorov Vyššej vojenskej prokuratúry v Trenčíne 9. marca 2011 v súvislosti s legislatívnymi zmenami zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, vypracovanými Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a schválenými vládou Slovenskej republiky uznesením číslo 147/2011 z 2. marca 2011 prijalo vyhlásenie, v ktorom podporuje stanovisko Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky Leg/1 14/11 z 22. februára 2011. Podľa prijatého vyhlásenia, zhromaždenie prokurátorov akceptuje navrhované zmeny týkajúce sa zlúčenia vojenskej prokuratúry s civilnou prokuratúrou, s výnimkou ustanovenia § 56d odsek 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, ktorý považuje za diskriminačný vo vzťahu k statusu ostatných prokurátorov a vyjadruje presvedčenie, že prípadné legislatívne zmeny týkajúce sa postavenia a činnosti prokuratúry je potrebné pripravovať v súčinnosti s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a samosprávnymi orgánmi prokuratúry. Zhromaždenie prokurátorov poverilo predsedu prokurátorskej rady, aby so závermi zasadnutia oboznámil Radu prokurátorov Slovenskej republiky a tá aby následne zaslala závery a vyhlásenia všetkých zhromaždení prokurátorov predsedom príslušných parlamentných výborov, ktoré budú predmetné zmeny zákonov prejednávať.


  Prepojenie na článok a súvisiace dokumenty k Vyhláseniu zhromaždenia prokurátorov KP v Bratislave a KP v Prešove z 23. a 24. februára 2011 k legislatívnemu návrhu zmien o prokuratúre (redakčne spracované na portále UčPS)

  Prepojenie na článok a súvisiace odkazy k Vyhláseniu zhromaždenia prokurátorov KP v Trenčíne, KP v Košiciach z 24. februára 2011 k pripravovaným zmenám v prokurátorských zákonoch (redakčne spracované na portále UčPS)  

  Prepojenie na vyhlásenia jednotlivých prokuratúr uverejnených sa stránke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky:

  • Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Generálnej prokuratúry
  • Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave
  • Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Prešove
  • Vyhlásenie Prokurátorskej rady pri Krajskej prokuratúre v Košiciach
  • Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Trenčíne
  • Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Trnave
  • Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici
  • Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Žiline
  • Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Nitre
  • Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Vyššej vojenskej prokuratúry v Trenčíne  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti