Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Legislatívny proces (3.2.2010): Ďalší poslanecký návrh novely zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  09.02.2010Veronika Tothova
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Na rokovanie vlády SR bol odoslaný poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. V zmysle dôvodovej správy návrh zákona bol vypracovaný ako reakcia „na reálnu hrozbu možných násilných konfliktov a vnútorný rozvrat demokratických štátov v strednej Európe, vrátane Slovenska“ a potreba doplniť právny poriadok Slovenskej republiky o normu, ktorá chráni „ústavné zriadenie Slovenskej republiky, jej územnú celistvosť, zvrchovanosť, obranyschopnosť“ prostredníctvom ustanovenia § 311a Trestného zákona trestný čin Úklady proti Slovenskej republiky.

  Predkladatelia predmetnej novely Trestného zákona vyhlasujú, že návrh zákona „neobmedzuje žiadne právo národnostných menšín, ani etník žujúcich na Slovensku a je v súlade aj s čl. 34 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého „výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva“.

  Ministerstvo spravodlivosti SR vo svojom stanovisku uvádza, že vzhľadom k skutočnosti, že ide o vážne ohrozenie záujmov Slovenskej republiky, ako ochrana ústavného zriadenia, samostatnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti, pokladá za nevyhnutné prijať navrhovanú právnu úpravu. Ministerstvo svoje stanovisko dopĺňa o príklad existencie obdobnej normy v právnom poriadku Švédskeho kráľovstva a Francúzskej republiky. Na základe uvedeného ministerstvo odporúča vláde SR vysloviť súhlasné stanovisko k navrhovanému zákonu.

  Prehľad navrhovaných zmien:
 • vkladá sa nové ustanovenie § 311a Úklady proti Slovenskej republike, ktoré predstavuje nenásilnú formu konania  proti ústavnému zriadeniu Slovenskej republiky alebo jej územnej celistvosti, obranyschopnosti, zvrchovanosti alebo jej dôležitých medzinárodných záujmom, pričom ustanovenie súčasne platné § 312 zostáva nedotknuté, okrem nadpisu, ktorý sa vypúšťa,
 • nový trestný čin má v prvom odseku charakteristiku prečinu, nakoľko za konanie podľa navrhovaného ustanovenia sa ukladá sankcia trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,
 • postihuje sa konanie, ktoré
 • verejne popiera alebo verejne spochybňuje mierové zmluvy vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a súvisiace zákony alebo dekréty o mierovom usporiadaní po prvej alebo po druhej svetovej vojne vrátane na ich základe uznaných štátnych hraníc Slovenskej republiky a prijatých denacifikačných zákonov, dekrétov alebo iných dokumentov,
 • propaguje alebo verejne ospravedlňuje historický štátny útvar, ktorý potláčal národné práva Slovákov, alebo
 • predstavuje inú činnosť v uvedenom úmysle.
 • Účinnosť sa navrhuje 1. mája 2010.   Dokumenty k predmetnému návrhu sú dostupné na stránke: https://lt.justice.gov.sk/(X(1)S(42y3huj0t1kbjz45jgdvg555))/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=-1&matEID=2438&langEID=1


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti