Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Legislatívny proces (3.2.2010): Návrh poslancov NR SR - T. Rosovej, P. Freša, K. Cibuľkovej, na novelizáciu zák.č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.02.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Do legislatívneho procesu bol predložený návrh poslancov Národnej rady SR Tatiany Rosovej (SDKÚ-DS), Pavla Freša  (SDKÚ-DS) a Kataríny Cibulkovej (SDKÚ-DS) na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

  Cieľom predkladanej novely je sprísnenie trestov za trestný čin týrania zvierat a sprehľadnenie spôsobu ich ukladania ako reakciu na množiace sa prípady závažného týrania zvierat, ich utýrania k smrti a zverejnenie záznamov z priebehu týchto činov na internete, ktorý v tomto prípade slúži ako priestor na verejné prezentovanie a demonštrovanie trestnej činnosti bez takmer žiadnej obavy z trestného postihu.

  Prehľad navrhovaných zmien v zmysle predkladanej novely Trestného zákona:

 • navrhuje sa nová klasifikácia týrania zvierat, v zmysle ktorej za týranie sa považuje konanie ktorým páchateľ obeti spôsobuje utrpenie, nedostatok, psychické násilie, fyzickú bolesť či smrť, pričom účinok tohto konania je na človeku a zvierati rovnaký. Z tohto dôvodu novela rozširuje skutkovú podstatu trestného činu týrania zvierat o demonštratívny výpočet:
 • a. neposkytovanie každodennej vhodnej potravy, pitnej vody a prístrešku pre zviera
  b. podnecovanie štvania zvierat proti sebe za účelom ich boja
  c. neposkytnutie včasnej a primeranej veterinárnej starostlivosti
  d. zodpovednosť za týranie z nedbanlivosti,
 • navrhuje sa zaviesť zákaz propagácie a zverejňovania záznamov znázorňujúcich týranie zvieraťa, pričom výnimku tvorí odvysielanie alebo zverejnenie reportážneho záznamu v rámci spravodajskej relácie,

 • definuje pojem závažnejší spôsob konania, za ktoré sa považuje zverejnenie obrazového alebo zvukového záznamu znázorňujúce týrania zvierat na internet,

 • zavádza absentujúce definíciu zvierat, ktoré sa v zmysle dikcii súčasne platného ustanovenia § 130 ods. 1 písm. a) považuje za vec. Za zviera sa považuje spoločenské zviera, hospodárske zviera a zviera chránené osobitnými predpismi.

 • stanovuje sa, že konanie, ktoré je v súlade s osobitnými predpismi najmä v oblasti zaobchádzania so zvieratami, nemožno považovať za týranie. 
  Ide o usmrtenie zvierat:
 • a. z dôvodu chovu na jatočné účely,
  b. krajnej núdze podľa § 24 Trestného zákona a 
  c. z vážnych dôvodov veterinárnym lekárom,
 • stanovuje sa prísnejší trest vo forme vyššej sadzby trestu odňatia slobody za trestný čin týrania zvierat, a to
 • a. tri až päť rokov v základnej skutkovej podstate,
  b. päť až osem rokov v kvalifikovanej skutkovej postate.

  Navrhovaný zákon nepriamo novelizuje zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok. V zmysle navrhovanej právnej úpravy ak vlastník zvieraťa nie je známy, oprávnenia poškodeného, s výnimkou uplatnenia nároku na náhradu škody, vykonáva organizácia na ochranu zvierat, ktorá sa o svoju účasť v konaní písomne prihlási.

  Účinnosť zákona sa navrhuje 1. mája 2010.

  (Portál právnych predpisov)

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti