Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

EUR-Lex - Tematické spisy NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  07.06.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Tematické spisy obsahujú zoznam normatívnych právnych aktov, pripravovaných právnych aktov, judikatúru a parlamentné otázky, ktoré sa týkajú určitej oblasti Spoločenstva. 

  Výber dokumentov nie je vyčerpávajúci ale napriek tomu obsahuje dôležité/významné právne akty, ktoré sa týkajú danej oblasti. 

  Tematické spisy sú rozdelené na jednotlivé oblasti, ktoré sa ďalej členia na súvisiace podkapitoly (na tejto stránke sú oblasti aj podkapitoly zoradené abecedne).

  Každá podkapitola obsahuje odkaz na normatívne právne akty (napr. nariadenia, smernice, rozhodnutia, zmluvy a iné všeobecne záväzné právne predpisy pre danú oblasť), prípravné akty (dokumenty nachádzajúce sa v štádiu legislatívneho resp. rozpočtového procesu) a ostatné akty (judikatúra Súdneho dvora, Súdu pre verejnú službu, Súdu prvého stupňa, parlamentné otázky a právne akty inde nezaradené).
  Niektoré podkapitoly sa vzhľadom na svoj prierezový obsah nachádzajú pod viacerými oblasťami/vo viacerých oblastiach.

  Napr. v rámci oblasti SPRAVODLIVOSŤ, SLOBODA a BEZPEČNOSŤ boli do júna 2011 spracované nasledovné tematické spisy
  Boj proti korupcii - Boj proti terorizmu - Držba strelných zbraní - Hračky - Imigrácia - Azyl - Ľudské práva - Médiá - Nediskriminácia a rovnosť príležitostí pre všetkých v Európskej únii - Ochrana detí - Ochrana osobných údajov - Ochrana súkromia - Pranie špinavých peňazí - Práva dôchodcov - Práva osôb so zdravotným postihnutím - Rómovia - Sloboda prejavu - Voľný pohyb osôb

  TU je link na oficiálnu stránku EUR-Lex - Tematické spisy


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti