Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Predbežné stanovisko k smernici EP a Rady o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich na účely boja s terorizmom a závažnou trestnou činnosťou NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  21.03.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Návrh predbežného stanoviska k smernici EP a Rady o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti 

  EÚ tlač: COM (2011) 32 v konečnom znení

  Číslo a názov pripravovaného bruselského dokumentu: č. dokumentu 6007/11, GENVAL 5, AVIATION 15, DATAPROTECT 6

  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti

  Obsah a cieľ:

  Cieľom návrhu je harmonizácia predpisov členských štátov o povinnosti leteckých dopravcov, ktorí prevádzkujú lety medzi treťou krajinou a územím aspoň jedného členského štátu, poskytovať údaje z osobných záznamov o cestujúcich (ďalej len „PNR“) príslušným orgánom na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti. V návrhu sa od leteckých dopravcov nevyžaduje, aby zhromažďovali akékoľvek dodatočné informácie o cestujúcich alebo aby uchovávali akékoľvek údaje, a nevyžaduje sa ani, aby cestujúci poskytovali akékoľvek ďalšie údaje okrem tých, ktoré už poskytujú leteckým dopravcom.

  Definovanie priority a národného záujmu Slovenskej republiky:

  Slovenská republika podporuje prijatie právneho nástroja, ktorý by zefektívnil boj proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, ako na národnej tak aj úrovni Európskej únie. Za takýto nástroj možno považovať predložený návrh smernice. Podporu k predmetnému návrhu Slovenska republika deklarovala aj v minulosti pri príprave pôvodného návrhu rámcového rozhodnutia Rady o využívaní PNR na účely presadzovania práva. Na druhej strane je si však vedomá, že pri príprave a schvaľovaní predloženého návrhu musí byť dosiahnutý synergický účinok tak, aby sa popri zefektívnení činnosti orgánov presadzujúcich právo zároveň rešpektovali aj ľudské práva a základné slobody fyzických osôb pri zhromažďovaní a následnom spracúvaní údajov PNR.


  Príloha: (v slovenskom a anglickom jazyku)

  Návrh predbežného stanoviska

  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti