Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Novela zákona o Hasičskom a záchrannom zbore NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  25.07.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Ministerstvo vnútra SR vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ako iniciatívny materiál.

  Cieľom predkladaného návrhu zákona je podľa predkladateľa ustanovenie organizačných zmien, a to zrušenie Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako štátnej rozpočtovej organizácie a jej zlúčenie s Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Bratislave a s tým súvisiacich právnych vzťahov. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave sa stáva právnym nástupcom Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na ktoré prechádzajú všetky jeho práva a povinnosti. Zmeny súvisiace so zrušením Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy boli zapracované aj do zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorý sa súčasne novelizuje v čl. II. návrhu zákona. Návrhom zákona sa tiež menia a dopĺňajú tie ustanovenia platného zákona, ktoré prestali vyhovovať potrebám aplikačnej praxe.

  Návrh zákona bude mať dopad na štátny rozpočet, tento dopad bude krytý zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR.


  Štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie ukončené

  Materiály na stiahnutie:

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia