Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Register účtovných závierok NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  28.07.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Finančné právo

  V súčasnosti platná legislatíva ukladá právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom (ktorí preukazujú svoje výdavky na účely zistenia základu dane) predkladať individuálnu účtovnú závierku vždy ako súčasť daňového priznania a ďalej podľa toho, o aký typ účtovnej jednotky ide, majú povinnosť predkladať individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov. Napr. obchodná spoločnosť, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, predkladá riadnu individuálnu účtovnú závierku alebo jej časť, minimálne trikrát (daňovému úradu, Zbierke listín Obchodného registra a Obchodnému vestníku), naviac ak ide o spoločnosť, ktorá je emitentom cenných papierov, regulovanú spoločnosť, ktorá žiada o štátnu záruku, bude mať povinnosť predkladať alebo zverejňovať riadnu individuálnu účtovnú závierku alebo jej časť ešte aj na internetovej stránke subjektu, Ministerstvu financií SR (ďalej len „MF SR“), Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

  Podrobný prehľad miest predkladania účtovných závierok (riadnych, mimoriadnych a priebežných) v nadväznosti na povinnosti vyplývajúce z rôznych predpisov uvádzame v prílohe č. 1.

  Ak právnická osoba alebo fyzická osoba dodatočne opravuje účtovnú závierku má povinnosť opravenú účtovnú závierku opätovne predložiť na všetky predkladacie miesta, pričom ale prax ukazuje, že túto povinnosť si plnia spoločnosti iba čiastočne a tak sa môže v praxi vyskytnúť situácia, že nie všetky predložené účtovné závierky za jednu účtovnú jednotku sú totožné. Spracovávanie účtovných závierok rôznymi predkladacími miestami tiež administratívne zaťažuje ministerstvá a subjekty, prevažne verejnej správy, ktoré s účtovnými závierkami pracujú.

  V tejto súvislosti si vláda SR stanovila nasledovné ciele:

  • posúdiť zavedenie registra účtovných závierok tak, aby účtovné jednotky nepredkladali závierky viacerým štátnym orgánom,
  • odstrániť niekoľkonásobne sa opakujúce požiadavky na informácie, doklady a údaje podnikateľov,
  • zefektívniť procesy vo všetkých oblastiach, kde dochádza k interakcii verejnej správy s podnikateľskými subjektmi a tak vytvoriť stimulujúce podmienky na široké využívanie elektronickej komunikácie podnikateľov a štátnej správy vrátane systému elektronickej verifikácie s cieľom znižovania administratívnej náročnosti podnikania.
  Ministerstvo financií SR sa pri tomto projekte ako takom zameriava na dva základné ciele, a to:

  • vytvoriť centrálne miesto na ukladanie a zverejňovanie účtovných závierok, pričom prístupy používateľov budú definované v zmysle platnej legislatívy,
  • prakticky využiť vytvorené databázy údajov pri tvorbe analýz a pri prognózovaní ekonomického vývoja spoločnosti.

  Štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR

  Materiály na stiahnutie:

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia