Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Profesijný profil - JUDr. Peter Haňdiak NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  28.05.2011JUDr. Peter Haňdiak (Spracoval: JUDr. Renata Munková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  POJMY: životopis

  Základné informácie: 

  Dátum narodenia : 24.12.1970

  Miesto narodenia : Košice

  Rodinný stav : ženatý


  Povolanie : Advokát - Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o.

  Vzdelanie : Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

  Člen Slovenskej advokátskej komory

  Spoluzakladateľ Učenej právnickej spoločnosti

  Člen Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky v rokoch 2006 – 2010

  Doterajšia činnosť:

  a)    expertná činnosť v oblasti tvorby legislatívy

      Príprava návrhu novely zákona o daniach z príjmov – poukázanie 2% zo zaplatenej dane fyzických osôb – schválené NRSR

      Príprava návrhu novely zákona o daniach z príjmov - poukázanie 2% zo zaplatenej dane právnických osôb - schválené NRSR

      Doplnenie zákona o verejnom obstarávaní - schválené NRSR

      Novela zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby - schválené NRSR

      Vypracovanie nového zákona o nadáciách a novely zákona o všeobecne prospešných organizáciách - schválené NRSR

      Vypracovanie koncepcie zákona o premene štátnych organizácií na iné právne formy - schválené NRSR

      Vypracovanie Legislatívneho zámeru Zákonníka neziskového práva – prevzaté Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod gesciu

      Vypracovanie Legislatívneho zámeru zákona o športe – schválené vládou Slovenskej republiky

      Vypracovanie zákona o športe – schválené Legislatívnou radou vlády a zaradené na rokovanie vlády a parlamentu Slovenskej republiky, skrátená verzia schválená NR SR

      Právna úprava tretieho sektora – 1. odborná publikácia zameraná na legislatívu neziskového sektora

      Verejný záujem a verejná prospešnosť v praxi orgánov verejnej moci – 1.odborná analýza zameraná na definovanie verejného záujmu z pohľadu ústavných a zákonných aspektov.

      Kolektívne vyjednávanie v rámci Slovenskej republiky – autor za Slovenskú republiku v rámci medzinárodnej štúdie zameranej na kolektívne vyjednávanie v členských krajinách EU

      Spolupracovník Svetovej banky v oblasti reformy sociálneho poistenia ( 97-01)

      Spoluzakladateľ výskumnej a vzdelávacej inštitúcie - Učenej právnickej spoločnosti zameranej na tvorbu a šírenie právnej doktríny v oblastiach práva

      Spolutvorca elektronického právneho systému v Slovenskej republike tvoreného v kontexte pôsobenia európskeho práva na právny poriadok Slovenskej republiky

  b)    Právne zastupovanie komerčných a nekomerčných subjektov v rámci činnosti advokátskej kancelárie GPL

  c)    Odborné zastupovanie neziskového sektora pri rokovaniach so štátnymi orgánmi ohľadom zmien v legislatíve neziskového sektora, príprava koncepčných materiálov majúcich vplyv na vývoj právnych a ekonomických inštitútov neziskového sektora

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti