Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Medzinárodné právo súkromné - dôležité pramene práva NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  22.10.2011JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II)

  Dohovory OSN

  Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine (New York 20.6.1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);

  Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (New York 10.6.1958, vyhl.č. 74/1959 Zb.);

  Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.);

  Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň, 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.);

  Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York, 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 Zb.) v znení Dodatkového protokolu (11.4.1980, ozn.č. 161/1991 Zb.);

  Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň, 11.4.1980, ozn.č. 160/1991 Zb.);

  Dohovory Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného:

  Dohovor o civilnom konaní (Haag,  1. marca 1954, vyhl. č. 72/1966 Zb.);

  Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag,  18. marca 1970, vyhl. č.129/1976 Zb.);

  Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody (Haag, 4. mája 1971, vyhl. č. 130/1976 Zb.);

  Dohovor o uznávaní rozvodov o zrušení manželského spolužitia (Haag, 1. júna 1970, vyhl. č. 131/1976 Zb.);

  Dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti (Haag, 2. októbra 1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.);

  Dohovor o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag, 15. novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);

  Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag, 25.10.1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 4924);

  Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag, 29. mája 1993, ozn. č. 380/2001 Z.z.);

  Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag, 6. októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z., ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 483/2002 Z.z.; ozn.č. 74/2003 Z.z.);

  Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag, 19. októbra 1996, ozn. č. 344/2002 Z.z.);

  Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag, 25. októbra 1980, ozn.č. 182/2003 Z.z.);

  Iné dohovory:

  Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.)[2]);

  Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern, 9.5.1980, vyhl.č. 8/1985 Zb.) v znení Protokolu 1990 (Bern, 20.12.1990, ozn.č. 34/1997 Z.z.)[3])

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti