Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Ochrana osobných údajov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.01.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Prehľad platnej i pripravovanej legislatívy Európskej únie, ako aj judikatúry a iných aktov orgánov EÚ k téme: "OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV", je prístupná na internetovej stránke portálu právnych predpisov/aktov Európskej Únie (EUR-Lex) - TU je link na tematický spis

  Tematické spisy - nový produkt portálu EUR-Lex 

  Tematické spisy obsahujú zoznam normatívnych právnych aktov a aktov v štádiu prípravy, judikatúru a parlamentné otázky týkajúce sa určitej oblasti činností Spoločenstva.

  Výber, ktorý nemožno považovať za vyčerpávajúci, obsahuje najrelevantnejšie platné právne akty týkajúce sa zvolenej tematickej oblasti.

  Súvisiace akty a/alebo akty, ktoré menia a dopĺňajú pôvodné akty, sú uvedené v bibliografickej poznámke dokumentu.

  Cieľom európskej politiky v oblasti ochrany osobných údajov je dosiahnuť rovnováhu medzi vysokou úrovňou ochrany súkromia jednotlivcov a voľným pohybom osobných údajov v rámci EÚ.

  Z tohto dôvodu sa na zber a používanie osobných údajov uplatňujú prísne obmedzenia a každý štát EÚ má povinnosť zriadiť nezávislý vnútroštátny orgán na ochranu údajov.

  EÚ stanovila niekoľko cieľov na zlepšenie ochrany súkromia prostredníctvom zavedenia informačných a komunikačných technológií, a zároveň prijala konkrétne opatrenia na ich dosiahnutie. (viď nasl. odkazy na portál EUR-Lex)

  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z  27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú.v. EÚ  L 350 , 30/12/2008 str. 60-71)
  text rámcového rozhodnutia (Eur-lex)

  Dohovor Rady Európy (ETS 108) o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (Štrasburg, 28.01.1981)
  - text dohovoru a dodatkového protokolu

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti