Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Práva autobusových pasažierov budú vďaka Európskemu parlamentu posilnené NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  15.02.2011Spracoval: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Po dvoch rokoch vyjednávaní medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi sa dnes Európskemu parlamentu podarilo prijať nové právne predpisy upravujúce práva cestujúcich v režime autobusovej dopravy.

  Nové pravidlá sa týkajú všetkých autobusových služieb, pri ktorých dĺžka trasy presahuje 250 km, a to tak na vnútroštátnych, ako aj na medzinárodných linkách. Nový právny režim by mal začať platiť od jari 2013.

  V prípade, ak bude zrušená preprava po dvoch hodinách meškania linky a prepravca nevie zabezpečiť prepravu pasažiera ani po inej trase, resp. iným dopravným prostriedkom, pasažier bude mať právo na vrátenie plnej hodnoty cestovného lístka a vznikne mu nárok na kompenzáciu vo výške 50% z hodnoty cestovného lístka. Ak dôjde ku zrušeniu prepravy, resp. k meškaniu v trvaní dlhšom ako dve hodiny a pasažier sa rozhodne necestovať (službu nevyužiť), prepravca mu bude povinný vrátiť plnú výšku cestovného.

  V prípade, ak bude linka meškať viac ako 90 minút (v porovnaní s plánovaným časom), pasažierom vzniká právo na občerstvenie. Ak dôjde k prerušeniu prepravy – napr. z dôvodu poruchy vozidla – prepravca bude povinný zabezpečiť cestujúcim hotelové prenocovanie v trvaní až dvoch nocí, max. však do hodnoty 80 Eur. Prepravca sa tejto povinnosti bude môcť zbaviť len v prípade, ak preukáže, že nemožnosť bezpečne pokračovať v ceste bola zapríčinená prírodnou katastrofou alebo poveternostnými podmienkami.

  Ak počas cesty dôjde k poškodeniu alebo strate batožiny, prepravca musí poskytnúť náhradu škody, ktorej maximálna výška musí byť aspoň 1.200 Eur. V prípade ujmy na zdraví alebo spôsobenia smrti, ktorá nastala v dôsledku dopravnej nehody, prepravca bude povinný zaplatiť kompenzáciu aspoň vo výške 220.000 Eur (ak vnútroštátne právo neurčuje vyššiu hodnotu).

  Súčasne je potrebné dodať, že v rámci implementačných procesov bude možné uplatniť režimy výnimiek, ale tieto môžu byť najviac na dobu 4 rokov (ktorá doba môže byť predĺžená najviac jedenkrát – opäť o štyri roky).

  Okrem vyššie uvedených pravidiel bol vďaka novému právnemu predpisu prijatý aj štandard dvanástich základných práv, ktoré budú cestujúcim garantované bez ohľadu na dĺžku trasy konkrétnej linky.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti