Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Modernizácia súdov vstupuje do ďalšej fázy NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  15.07.2014Ministerstvo spravodlivosti SR (Spracoval: Michael Válek )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  PRÁVNE INŠTITÚTY / TÉMY: e-Government

  Účastníci konania si budú môcť prezerať súdny spis cez internet, súdy budú mať možnosť vypočúvať cez videokonferencie a zlepší sa zverejňovanie súdnych rozhodnutí na webe. To je len niekoľko z viacerých výhod, ktoré súdom prinesie projekt Rozvoja elektronických služieb súdnictva (RESS). Projekt financovaný z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti sa začína realizovať vďaka zmluvám, ktoré Ministerstvo spravodlivosti SR tento týždeň podpísalo s tromi dodávateľmi.

  Z hľadiska rozsahu i finančného objemu v súčasnosti prebieha najintenzívnejšia elektronizácia slovenských súdov v ich modernej histórií. Základnú architektúru modernizácie elektronického vybavenia justície tvoria projekty, ktoré budú realizované s poprednými dodávateľmi v oblasti informačných technológií. Vybraní úspešní uchádzači v súčasnosti už realizujú niekoľko projektov, ako je napríklad realizácia elektronického súdneho spisu (financovaného zo švajčiarskeho mechanizmu) či elektronická Zbierka zákonov - Slov-Lex, ktorá sa financuje z eurofondov.

  Nové zmluvy podpísalo ministerstvo s víťazmi elektronickej aukcie, ktorými sú spoločnosť IBM Slovensko (informačný systém v hodnote 10,3 mil eur zabezpečujúci rozvoj existujúcich a nové elektronické služby súdnictva), bit-Studio Bratislava (vybudovanie informačného systému videokonferencií v hodnote 13,9 mil. eur) a Atos IT Solutions and Services (dodávka a riešenie informačného systému úložiska v hodnote 2,69 mil. eur).

  Nový projekt by mal byť ukončený v roku 2015. Okrem rýchlejšieho a efektívnejšieho súdneho konania bude mať dôležitý prínos z hľadiska transparentnosti súdneho rozhodnutia, a to vďaka skvalitneniam systému zverejňovania súdnych rozhodnutí na internete, ktorý v súčasnosti nie je plne vyhovujúci.

  Projekt ďalej zahŕňa rozsiahly komplex prepojených služieb. Ide napríklad o dobudovanie služieb portálu eŽaloby, vybudovanie služieb InfoSúd (informovanie účastníka o stave konania, informovanie o pojednávaniach a informácie o súdnom konaní v rôznych súdnych agendách, informácie úradnej tabule), rozvoj Elektronického denníka znalca, vybudovania modulu Centrálnej evidencie exekúcií (CEEx), vybudovanie modulu elektronizovanej justičnej štatistiky a rezortného výkazníctva, vybudovanie Univerzálneho bezpečného úložiska súdnictva (archív) a samozrejme zmieňované služby v oblasti videokonferencií. Implementáciou projektu RESS sa sprístupní, resp. zlepší elektronický prístup verejnosti a inštitúcií v oblasti pokrývajúcej desať agend verejnej správy, ktoré súvisia s najmenej šestnástimi životnými situáciami občanov a podnikateľov. Elektronické služby budú využívať základné registre štátnej správy ako aj registre v gescii rezortu a stanú sa integrálnou súčasťou elektronických služieb verejnej správy. Projekt doplní prebiehajúcu informatizáciu justície na Slovensku a nadviaže predovšetkým na projekt Rozvoj a technická inovácia súdnictva (RTIS), ktorý je v súčasnosti už v realizácii.

  Okrem projektov eJustice sú v súčasnosti už intenzívne rozbehnuté práce na projekte Elektronického systému monitoringu osôb, ktorý predstavuje zásadnú modernizáciu väzenstva, ale aj zvýšenie bezpečnosti občanov pred páchateľmi násilných trestných činov, pred domácim násilím či kriminalitou na verejných hromadných podujatiach (najmä na štadiónoch). Vďaka práci Ministerstva spravodlivosti SR je Slovenská republika prvým členským štátom v EÚ, ktorý čerpá prostriedky z eurofondov na vybudovanie systému elektronického monitoringu osôb (takzvané náramky).

  Prehľad aktuálneho stavu ostatných projektov eJustice:

  Projekt Rozvoj elektronických služieb súdnictva –rozvoj funkcionalít elektronického súdneho spisu (napr. elektronický denník znalca, centrálna evidencia exekúcií) a predovšetkým rozvoj služieb súdnictva vo vzťahu k verejnosti – zverejňovanie štatistických údajov, vzdialený prístup k súdnemu spisu cez internet, efektívnejšie zverejňovanie anonymizovaných súdnych rozhodnutí, zavedenie videokonferečnej technológie pri súdnych pojednávaniach.

  Modernizácia prevádzky súdov – modernizácia výpočtovej techniky na súdoch – v roku 2013 bolo na súdy dodaných 2450 nových osobných počítačov, čo umožnilo do určitej miery dobehnúť modernizačný dlh v tejto oblasti. V roku 2014 MS SR pokračuje v modernizácii výpočtovej techniky na súdoch.

  Projekt Elektronický súdny spis - vedenie súdneho spisu počas celého jeho životného cyklu v elektronickej forme, vytvorenie účinného nástroja pre zefektívnenie procesov v súdnictve. Projekt je financovaný z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

  Projekt Elektronického systému monitoringu osôb - výkon trestu prostredníctvom vytvorenia technických podmienok pre ukladanie a výkon kontroly najmä alternatívneho trestu domáceho väzenia, resp. iných trestov a opatrení, ktorých efektívny výkon je možný s pomocou systému elektronického monitoringu osôb. Projekt je financovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

  Projekt SLOV – LEX –zabezpečenie efektívneho prístupu všetkých prostredníctvom dvoch vzájomne prepojených informačných systémoch eZbierka - informačný systém na poskytovanie záväzných znení právnych predpisov a iných noriem adresátom práva a eLegislatíva - informačný systém pre riadenie procesov vo všetkých fázach legislatívneho procesu.Projekt je financovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

  Rozvoj Obchodného registra – rozvoj funkcionalít ORSR ako zdrojového registra pre register právnických osôb predovšetkým v oblasti prepojenia zbierky listín ORSR s Registrom účtovných závierok – ktoré umožní automatizované ukladanie dokumentov podaných podnikateľmi na Finančnú správu SR do obchodného registra.

  Projekt Register právnických osôb - cieľom projektu je zefektívnenie identifikácie podnikateľov a iných právnických osôb vo všetkých agendách eGovernmentu. Gestorom projektu je Štatistický úrad SR, MS SR ako partner projektu zabezpečuje časť integrácie Obchodného registra na Register právnických osôb. Projekt je financovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. 

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti