Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Obsahové partnerstvo s ePredpisy.sk NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  20.07.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  ePredpisy - sa zaoberajú právnym spravodajstvom, pričom poskytujú:

  • aktuálny prehľad v oblasti pripravovanej aj schválenej legislatívy
  • aktuálne informácie o novoprijatých právnych predpisoch spolu s krátkou informáciou (v členení subjekt, objekt, anotácia) do 48 hodín po ich publikácií v Zbierke zákonov SR priamo vo Vašom e-maili
  • úplné znenia novelizovaných právnych prepisov (zákony, vyhlášky, nariadenia) po schválení novely právneho predpisu
  • novelizovaný právny predpis s vyznačenou novou aj pôvodnou právnou úpravou, resp. s dôvodmi novej právnej úpravy formou „Tabuľky zmien“
  • priložené dôvodové správy ako aj predkladacie správy, tabuľky zhody s právom EÚ, tabuľky vplyvov na dotknuté oblasti
  • možnosť formou e-mailu informovať klientov, spolupracovníkov, zamestnancov kliknutím na ikonku o danom právnom predpise
  • informácie o zaujímavých zverejnených rozhodnutiach súdov
  • odkazy na zaujímavé články v odbornej tlači
  • zaujímavé postrehy z oblasti práva a legislatívy
  • v rámci jednotlivých právnych odvetví (BANKOVNÍCTVO, DOPRAVA, EKONÓMIKA, PODNIKANIE, SAMOSPRÁVA) je možnosť mať prehľad o právnych predpisoch z danej oblasti, s upozornením na nadobúdanie účinnosti ...
  • rozposielanie priamo na akýkoľvek počet e-mailových adries
  • možnosť byť denne informovaný o legislatívnom procese SR formou e-mailových správ (v prípade záujmu, inak sú správy zasielané v nadväznosti na zverejnené čiastky v Zbierke zákonov SR)
  Zároveň sú odberateľom poskytované doplnkové bezplatné služby:

  • monitoring odborných článkov z oblasti práva
  • sledovanie judikatúry Najvyššieho súdu SR a informácie aj o tých o rozhodnutiach, ktoré nie sú publikované
  • e-Obchodný vestník (e-mailové správy uvádzajúce informácie z obchodného registra, o konkurzoch a likvidácii spoločností, zverejnené účtovné závierky, správy o hospodárení a pod. o subjektoch, ktoré si zadefinujete) - služba ešte neaktívna
  • prístup k databáze dôvodových správ od roku 1993 (zatiaľ sprísupnené od roku 2002)
  • služba e-Dopyt Vám umožňuje kedykoľvek zaslať na adresu info@epredpisy.sk otázku týkajúcu sa právneho predpisu, či už platného, alebo predpisu v legislatívnom konaní.
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti