Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Nové vydanie časopisu Magister Officiorum (1/2012) NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.04.2012UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Časopis Magister Officiorum, alebo skrátene MagOff, je fúziou dvoch vedných a študijných disciplín - PRÁVA a POLITOLÓGIE[1] . Časopis nekomentuje politické dianie v krajine, ale skúma politologické a právne prepojenia v rámci spoločnosti.

  Redakčná rada časopisu dohliada - okrem iného - práve na to, aby sa časopis nemohol stať fórom na prezentáciu politických názorov, ale aby si zachoval tvár ako časopis odborný až vedecký.

  Bližšie informácie o motivácii tvorcov, podstate a cieľoch časopisu MagOff si môžete prečítať v Editoriále jeho prvého vydania, v ktorom nájdete aj krátke predstavenie UčPS ako zakladateľa časopisu

  Časopis vychádza bez finančnej podpory akejkoľvek verejnej inštitúcie a aj preto je schopný zachovať si nezávislosť a nestrannosť.

  MagOff v elektronickej verzii Vám prinášame na stránke www.ucps.sk/magoff, resp. PDF verzia je dostupná na stránke www.magisterofficiorum.sk. Časopis bol distribuovaný bezplatne na všetky relevantné úrady a inštitúcie zaoberajúce sa problematikou práva a politológie a bol zaslaný aj viacerým zástupcom právnickej komunity a kolegom, ktorí oň prejavili záujem.

  Našou snahou je zabezpečiť Vám - našim čitateľom - vždy aktuálne a podnetné informácie od slovenských, ako aj zahraničných autorov – odborníkov vo svojich vedných odboroch. Všetky články zároveň nájdete zoradené podľa jednotlivých vydaní v našom archíve. Prvé tri vydania sú prístupné všetkým používateľom portálu www.ucps.sk, ďalšie budú prístupné len pre registrovaných používateľov (pozn. registrácia je bezplatná).

  V treťom (1/2012) vydaní odborného časopisu MagOff nájdete tieto články:

  1. K NIEKTORÝM POLITICKÝM A POLITOLOGICKÝM ASPEKTOM ENVIRONMENTALIZMU - JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.
  2. POSTAVENIE ÚRADU VEREJNEJ ŽALOBY VO FRANCÚZSKOM PRÁVNOM PORIADKU - JUDr. Bystrík Šramel
  3. POSUNY V RÁMCI MEDZINÁRODNÉHO SPRÁVNEHO PRÁVA - Prof. Spyridon Flogaitis
  4. PRAVÁ VERZUS NEPRAVÁ TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB - JUDr., Mgr. Jozef Medelský a Mgr., Mgr. Zuzana Medelská Tkáčová
  5. ŠPORT: TERRA INCOGNITA ALEBO RES PUBLICA?! - Mgr., Mgr. Ladislav Križan PhD.
  6. TEORETICKO-PRAKTICKÉ ROZMERY DELIKTUÁLNEHO PRÁVA ALEBO VNÍMANIE PRIESTUPKOV V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH EURÓPY - JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.
  7. TRÉNINGOVÁ KOMPENZÁCIA A MECHANIZMUS SOLIDARITY - JUDr. Peter Vachan
  8. Krátka úvaha na tému: ČO JE NEZÁVISLÉ SÚDNICTVO? - Jaroslav Čollák
  9. MYŠLIENKOVÝ ZÁMER projektu UčPS s názvom: e-PUBLIKACIE.gov.sk  - JUDr. Peter Sepeši
  10. UčPS V ROKU 2012 PRIPRAVUJE - UčPS tím
  Budeme radi, ak si Vašu priazeň vo vzťahu k Učenej právnickej spoločnosti i odbornému časopisu MagOff zachováte aj do budúcnosti, čím prispejete k tomu, aby tento časopis sui generis mohol byť naďalej sprístupňovaný bezplatne a s minimálnym podielom reklám, čím aj Vy nemalou mierou podporujete jeho nezávislosť, apolitickosť a pluralitu názorov, ktorú sme schopní v rámci časopisu prezentovať a garantovať.

  Poznámky pod čiarou:
  1. Politológia (z gr. politiké = umenie viesť štát, politika + logos = slovo, náuka) alebo politická veda je veda o inštitucionálnych podobách, procesoch, obsahoch a normatívnych základoch politiky. Politológia patrí medzi sociálne vedy. Dnes sa už presnejšie hovorí o politických vedách, pretože ide o skupinu rôznych odborov. Hlavné skúmané oblasti sú: dejiny politických ideí a moderných politických teórií, medzinárodné vzťahy medzi štátmi, štruktúra a vývoj politických systémov. (Zdroj: Wikipedia)^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti