Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Profesijný profil - Jaroslav Čollák NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  19.07.2012JUDr. Jaroslav Čollák PhD.
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  POJMY: životopis

  Štúdium:

  - 2008: začiatok štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

  - 2012: ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s vyznamenaním, získanie titulu "bakalár".  

  - 2013: ukončenie magisterského stupňa štúdia na Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s vyznamenaním, získanie titulu "magister práv". 

  - 2013 - 2016: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, denný doktorand, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva.

   - 2/2017 - 8/2017 - Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, externý doktorand

  - 7/2017 - obhájenie dizertačnej práce, získanie titulu PhD. 

  - 2/2017 - 9/2018: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra občianskeho práva, asistent

  - 9/2017 - doposiaľ - Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, katedra občianskeho práva, odborný asistent  

  Pôsobenie: 

  - 2013/ doposiaľ - advokátsky koncipient, Advokátska kancelária Čollák & partneri

  - 1/2014 až 11/2014 - koordinátor projektu prípravy návrhu (nového) Zákona o športe, MŠVVaŠ.

  - 2014/ doposiaľ - člen Legislatívno-právnej a etickej Komisie Slovenského futbalového zväzu, člen Etického panelu Komisie.

  - 2014/ doposiaľ - člen Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov, člen Komory zvolený za hráčsku časť. 

  - 2017 - 7/2018 - člen Legislatívno - právnej komisie Slovenského olympíjskeho výboru 

  Ocenenia: 

  - November 2011: ocenený výročnou cenou rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za vynikajúce študíjné výsledky počas celej doby štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

  - Jún 2012: ocenený literárnou Cenu Karola Planka za rok 2011 pre študenta, za sa súbor článkov: „Profesionálna športová činnosť: súčasnosť a možné trendy jej vývoja“ – uverejnené v Justičnej revue číslo 10/2011 a „Zodpovednosť športovca za (ne)úmyselné ublíženie na zdraví“ – uverejnené v Justičnej revue číslo 11/2011.

  - júl 2012: ocenený cenou dekanky Právnickej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

  - júl 2012: ocenený výročnou cenou rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, za vynikajúce výsledky reprezentujúce Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbornej a vedeckej činnosti.

  - november 2012: Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nominovaný do celoslovenskej súťaže "Študentská osobnosť Slovenska šk.r. 2011/2012"  v kategórii "Právo, filozofia, politológia, sociológia" 

  - december 2012: laureát ceny "Študentská osobnosť roka" v kategórii Právo, filozofia, politológia, sociológia vyhlásenej pod záštitou prezidenta SR – J.E. Ivana Gašparoviča s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International.

  Záverečné práce:

  - Bakalárska práca: "Súdna moc a trojdelenie moci" (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra Teórie štátu a práva)

  - Diplomová práca: "Športové kluby ako súťažitelia v športovej súťaži" (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva)  

  - Rigorózna práca: "Právne vzťahy pri prestupoch športovcov s akcentom na ich odplatnosť" (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva)

  - Dizertačná práca: "Zákaz zneužitia práva v práve obchodných spoločností" (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva)

  Iné: 

  - sezóna 2006/2007 - majster Slovenska vo futbale U"19", MFK Košice. 

  - zakladateľ a majiteľ projektu Kronika Slovenskej republiky (www.kronikaslovenskejrepubliky.sk

  Súťaže:

  - Cena IUS ET SOCIETAS: zapojenie sa do medzinárodnej súťaže s príspevkom (esej): „Od čoho závisí kvalita právneho poriadku a jeho sila ovplyvňovať interpersonálne vzťahy subjektov práva", január 2012.

  - súťaž VIA IURIS, Cena Otvoreného práva, ročník 2010, zapojenie sa do súťaže s príspevokm:  „Čo je to nezávislé súdnictvo", máj 2010.

  Členstvo:

  - od 3. októbra 2012 členom Občianskeho združenia "Učená právnická spoločnosť". Od novembra 2013 člen RADY Učenej právnickej spoločnosti.

  Kontakt: 

  - e-mail: jaroslav.collak<@>gmail.com 

  - web: www.kronikasr.sk

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti