Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Dôležité právne dokumenty NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.06.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Texty významných právnych predpisov/dokumentov:

  1. ÚSTAVA Slovenskej republiky (v znení ústavného zákona č. 100/2010 Z. z.)
   - konsolidované znenie Ústavy SR redakčne spracované na stránke portálu UčPS - anglická verzia Ústavy SR (v znení ústavného zákona č. 210/2006 Z. z.) sa nachádza TU.
  2. DOHOVOR o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8 (dodatkový protokol a protokoly č. 2, 4, 6 a 7) 
   - publ. pod č. 209/1992 Zb. (v znení protokolu č. 11) redakčne spracované na stránke portálu UčPS
   - prehľad signatárov l výhrady a vyhlásenia l text dohovoru (v znení protokolu č. 11) l zhrnutie (portál Rady Európy; anglický jazyk)
   PROTOKOL č. 11
    - publ. pod č. 102/1999 Z.z. (Štrasburg, 11.5.1994)
   PROTOKOL č. 13 
   - publ. pod č. 480/2005 Z.z. (Vilnius, 3.5.2002)
  3. Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie - konsolidované znenie publ. v  Úradnom vestníku EÚ pod č. C 115 z 09.05.2008 (formát HTML)
  4. LISABONSKÁ ZMLUVA - text zmluvy, vrátane konsolidovaného znenia a ďalšie súvisiace informácie
  5. Lisabonská zmluva na stránke Rady Európskej únie (text zmluvy voliteľný v jazykoch členských štátov Európskej únie, vrátane konsolidovaného znenia)
  6. konsolidované znenie Lisabonskej zmluvy redakčne spracované na stránke portálu UčPS
   (štruktúrovaný OBSAH zmluvy s linkmi/odkazmi na jednotlivé časti zmluvy)
  7. - informácie o Lisabonskej zmluve vo Wikipédii
  8. CHARTA základných práv Európskej únie
   -
   text charty redakčne spracovaný na stránke portálu UčPS (formát HTML)
  9. základné informácie o Charte základných práv EÚ (Wikipédia)
  10. text Charty základných práv EÚ (2007/C 303/01, text publikovaný v Úradnom vestníku EÚ, formát PDF)
  Tematické súbory právnych predpisov/dokumentov:
  1. Právne predpisy upravujúce právny status súdov, sudcu a justičného čakateľa a súdnych úradníkov
  2. Právne predpisy upravujúce právny status prokuratúry, prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry
  3. Právne predpisy upravujúce advokátsku činnosť právny status advokáta a advokátskeho koncipienta
  4. Právne predpisy upravujúce notársku činnosť, právny status notára, notárskeho kandidáta a notárskeho koncipienta
  5. Právne predpisy upravujúce exekútorskú činnosť, právny status exekútora a exekútorskeho koncipienta
  6. Právne predpisy upravujúce legislatívnu činnosť
  7. Právne predpisy upravujúce používanie štátneho jazyka, resp. iného jazyka na území SR

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti