Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Autori     Ondrej Vaňovič
predošlá | 1 | ďalšia

Legislatívny proces (3.12.2010): Novela zákona o zdravotnom poistení

06.12.2010Spracoval: Ondrej Vaňovič   |  Advokát Rýchla aktualita

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Dňa 2.12.2010 bola v NR SR schválená novela zákona o zdravotnom poistení.

Čítajte viac...

Víťazom II. ročníka Memoriálu Milana Hanzela sa stalo priateľstvo, férovosť, spolupráca a tímový duch

II. ročník Memoriálu Milana Hanzela sa aj tento rok skončil víťazstvom všetkých účastníkov športovej časti a taktiež hostí, ktorí prišli vzdať úctu spomienke a pripomenúť si nášho kolegu a priateľa pána Milana Hanzela.

Čítajte viac...

Právnický poznávací pobyt v Edinburgu

16.11.2010Spracoval: Ondrej Vaňovič   |  Archív Rýchla aktualita

Právnický poznávací pobyt v Edinburgu spojený s návštevou škótskych justičných, policajných a väzenských orgánov/inštitúcií pod gesciou JUDr. PhDr. Petra Potascha, PhD.

Čítajte viac...

Európsky parlament bojuje proti nekalím praktikám pri inzercii na internete

Občania EÚ musia byť chránení pred praktikami, ktoré používajú niektoré spoločnosti pri inzerovaní na internete - a to najmä na sociálnych sieťach, fórach a blogoch, uvádzajú europoslanci.

Čítajte viac...

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

Dňa 12.11.2010 na rokovaní Vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - nové znenie

Čítajte viac...

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

12.11.2010Spracoval: Ondrej Vaňovič   | 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení sa predkladá na základe povinnosti Slovenskej republiky vo vzťahu k transpozícii právnych predpisov Európskej únie ako aj na základe odôvodneného stanoviska Európskej komisie 2006/2528 K(2010) 3367 určeného Slovenskej republike podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie z dôvodu netransponovania článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002

Čítajte viac...

IURA EDITION (03.10.2009): Základy občianskeho procesného práva - Ján Mazák a kol.

Štvrté, podstatne prepracované a doplnené vydanie - krátka informácia o diele.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti