Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Autori     Dagmara Kubíčková
 predošlá|12345678|

ESĽP: Rozhodnutie v prípade Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. proti SR

21.08.2013Spracoval: Dagmara Kubíčková   |  Rýchla aktualita

resized__235x150_espl

Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) vyhlásil 2. júla 2013 za neprijateľnú sťažnosť Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. proti Slovenskej republike na porušenie práva na spravodlivé konanie pred súdom ustanoveným zákonom zaručeného článkom 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovoru“) a na porušenie jej práva na účinný prostriedok nápravy podľa článku 13 Dohovoru.

Čítajte viac...

MS SR: Zákon o znalcoch má znížiť súdne prieťahy

21.08.2013Spracoval: Dagmara Kubíčková   |  Rýchla aktualita

resized__225x150_justicia_obloha

Ministerstvo spravodlivosti SR navrhuje prísnejšie postihy za nečinnosť znalcov a jasnejšie financovanie. Predpokladá to návrh novely zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ktorý Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá do pripomienkového konania. Cieľom navrhovaného zákona je zlepšiť podmienky pre výkon znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti, zaviesť jasnejšie pravidlá jej financovania, a tým prispieť k odstraňovaniu súdnych prieťahov.

Čítajte viac...

ESĽP: Rozsudok z 9. júla 2013 v prípade Untermayer proti SR

08.08.2013Spracoval: Dagmara Kubíčková   |  Rýchla aktualita
resized__235x150_esplV prípade Untermayer proti Slovenskej republike sa sťažovateľ podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru sťažoval najmä na neprimeranú dĺžku konania o zaplatenie peňažnej sumy a exekučného konania.
Čítajte viac...

Stanovisko NBS ku škodám na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla

NBSStanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska k likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla.

Čítajte viac...

ESĽP: Rozhodnutie v prípade Fehér proti Slovenskej republike a Dolník proti Slovenskej republike

06.08.2013Spracoval: Dagmara Kubíčková   |  Rýchla aktualita

resized__235x150_esplEurópsky súd pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) rozhodol 21. mája 2013 o spojení sťažnosti č. 14927/12 Fehér proti Slovenskej republike a sťažnosti č. 30415/12 Dolník proti Slovenskej republike a prijal rozhodnutie v prospech Slovenskej republiky.

Čítajte viac...

Poplatky za vedenie úverových účtov končia

12.06.2013Spracoval: Dagmara Kubíčková   |  Rýchla aktualita

resized__210x136_euro_brokenBanky, stavebné sporiteľne a veritelia poskytujúci spotrebiteľské úvery nemôžu od 10.6.2013 žiadať od klientov poplatky za vedenie úverových účtov. Zákaz poplatkov, ktorý prináša novela zákona o bankách vypracovaná rezortom financií, sa vzťahuje na poplatky splatné po 9. júni 2013.

Čítajte viac...

Advokáti budú mať nižšie odmeny zo štátneho rozpočtu

12.06.2013Spracoval: Dagmara Kubíčková   |  Rýchla aktualita
resized__200x150_resized__150x112_peniazeMinisterstvo spravodlivosti SR v rámci konsolidácie verejných financií znižuje ex offo odmeny pre obhajcov.
Čítajte viac...

Legislatívna rada vlády schválila návrh reformy súdnych pravidiel

17.04.2013Spracoval: Dagmara Kubíčková   |  Rýchla aktualita

resized__175x150_kladivo​Legislatívny zámer rekodifikácie civilného práva procesného bude posunutý na rokovanie vlády SR. Legislatívna rada vlády SR podporila projekt rekodifikácie civilného práva procesného, na základe ktorého sa pripraví podstatná reforma fungovania súdov v netrestných veciach.

Čítajte viac...

ESĽP: Rozsudok v prípade Vrabec a ďalší proti Slovenskej republike

resized__235x150_espl

​Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) vyhlásil 26. marca 2013 rozsudok vo veci sťažnosti č. 31312/08 Vrabec a ďalší proti Slovenskej republike. Sťažovateľmi boli piati slovenskí občania, neúspešne žiadali o reštitúciu pôdy podľa zákona č. 503/2003 Z.z.

Čítajte viac...

​Blíži sa termín povinnosti zverejňovania špecifikácie prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov PO a FO

15.04.2013Spracoval: Dagmara Kubíčková   |  Rýchla aktualita
resized__231x150_2_
Prijímateľ, ktorý v roku 2011 dostal z 2% podielu zaplatenej dane viac ako 3 319,39 € (pri vyplňovaní formulára sa vyplnia roky: ... fyzických osôb a právnických osôb za rok …2010… (ide o zdaňovacie obdobie)… ním prijatého v roku …2011…), použije tieto finančné prostriedky do konca roka 2012 a do 31. 5. 2013 musí ZVEREJNIŤ špecifikáciu použitia tohto podielu v OBCHODNOM VESTNÍKU.
Čítajte viac...

Slovensko sa pripojilo k Schengenskému informačnému systému druhej generácie

10.04.2013Spracoval: Dagmara Kubíčková   |  Rýchla aktualita

resized__202x150_resized__150x111_klavesnica

Dňa 9. apríla 2013 Slovenská republika spoločne s ďalšími 27 štátmi spustila prevádzku Schengenského informačného systému druhej generácie, tzv. SIS II, ktorý plne nahrádza doterajší Schengenský informačný systém prvej generácie (SIS 1).

Čítajte viac...

Marenie výkonu rozhodnutia pri výchove maloletých môže byť trestným činom

10.04.2013Spracoval: Dagmara Kubíčková   |  Rýchla aktualita

rodina

Odbor priestupkov Sekcie verejnej správy MV SR upozorňuje verejnosť, že neplnenie rozhodnutia alebo súdom schválenej dohody pri kontakte s maloletými deťmi, môže byť za istých podmienok klasifikované ako trestný čin.  

Čítajte viac...
 predošlá|12345678|
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti