Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Autori     Peter Bellás
avatar

JUDr. Peter Bellás

Advokátsky koncipient
PencilPridaj medzi mojich autorov
Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
Všetci autori
Životopis
„ Keď sa pýtali Dalai Lamu, čo ho na ľudstve najviac prekvapuje, odpovedal: Ľudia. Pretože obetujú zdravie, aby zarobili peniaze; potom obetujú peniaze, aby znovu získali zdravie; potom sa tak znepokojujú budúcnosťou, že si neužívajú prítomnosť, a tak nežijú ani v prítomnosti ani v budúcnosti.A žijú tak, akoby nikdy nemali zomrieť, a potom zomrú bez toho, aby predtým žili. “

Vzdelanie

Názov Rok Odbor
Právnicka fakulta UPJŠ Košice 2004 - 2009 Právo

Študijný pobyt

Miesto pobytu (inštitúcia) Trvanie Rok Účel/Cieľ
ELSA International Council Meeting 17.-24.3.2006 2006

Jazykové znalosti

Jazyk Úroveň Certifikáty
anglicky pokročilý
španielsky začiatočník
poľsky začiatočník

Zamestnanie

Zamestnávateľ Rok Pozícia
GARANT PARTNER legal, s.r.o. 2009 advokátsky koncipient

Pracovné skupiny a výbory

Názov Rok Postavenie
Školská rada 1. Slovenského neziskového servisného centra 2011 - 2012 člen
Športová rada 2011 tajomník a člen Športovej rady

Projekty

Názov Rok Úloha v projekte
1. Slovenské neziskové servisné centrum 2009 Člen školskej spoločnosti
1. Slovenské neziskové servisné centrum 2011 Garant Športovej spoločnosti
Učená právnická spoločnosť 2012 člen rady Učenej právnickej spoločnosti
Učená právnická spoločnosť 2011 člen Učenej právnickej spoločnosti

Publikácie

Druh Názov diela/časti Zdroj/vydavateľ Rok Číslo Strany
Odborný článok Vyhotovovanie rozmnoženiny článku z časopisu v elektronickej forme a jej ďalšie použitie www.ucps.sk 2011
Odborný článok Novelizácia "sudcovských zákonov" www.ucps.sk 2011
Odborný článok Prezidentská republika www.ucps.sk 2011
Odborný článok Prezidentská republika Magister Officiorum 2012 2/2011 64-65
Odborný článok Vývoj a súčasná právna forma futbalových klubov v Španielsku Športové právo - Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 2011 7-10

Oblasti lektorskej činnosti

Oblasť/ Právne odvetvie Miesta výkonu (inštitúcia) Rok
Školská legislatíva I. spoločný odborný kongres neštátnych súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení 2011
Športové právo Vedecká konferencia Športové právo - UPJŠ Košice 2011
|12|ďalšia 

Návrh novely Trestného zákona a Trestného poriadku

kladivo6Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Predkladaný materiál je iniciatívnej povahy a bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády SR na rok 2011 schváleným uznesením vlády SR č. 883 z 15. decembra 2010.

Čítajte viac...

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

zeriav_so_ziarovkouDňa 8.3.2011 bol do medzirezortného pripomienkového konania zaslaný návrh novely Zákonníka práce.Uvedená novela zákona sa predkladá na účel realizácie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2010-2014, ako aj na účel splnenia povinnosti Slovenskej republiky vo vzťahu k správnej a úplnej transpozícii právnych predpisov Európskej únie.
Čítajte viac...

Prezident SR vrátil Národnej rade SR novelu zákona o sudcoch

Zákon z 11. februára 2011, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Čítajte viac...

Analýza efektivity vynakladania výdavkov na znalcov, tlmočníkov, prekladateľov a činnosť niektorých právnických profesií

22.02.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás   |  Archív Rýchla aktualita

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza Analýza efektivity vynakladania výdavkov na znalcov, tlmočníkov, prekladateľov a činnosti niektorých právnických profesií.

Čítajte viac...

Zmeny Zákonníka práce z pohľadu materskej resp. rodičovskej dovolenky

09.02.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás   |  Archív Rýchla aktualita

Povinnosti zamestnávateľov pri návrate zamestnancov z materskej/rodičovskej dovolenky.

Čítajte viac...

NR SR schválila návrh novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl

03.02.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás   |  Archív Rýchla aktualita

Novelou dochádza súčasne k novelizácii zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Čítajte viac...
|12|ďalšia 
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia