Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Elektronický podpis v SR, ČR, EÚ a iné informácie súvisiace so zavedením a užívaním elektronického podpisu NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  06.05.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  PRÁVNE INŠTITÚTY / TÉMY: Elektronický podpis

  Právna úprava elektronického podpisu v SR

  ZÁKON č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

  ZÁKON č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

  VYHLÁŠKA Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) č. 131/2009 Z. z. o formáte, obsahu a správe certifikátov a kvalifikovaných certifikátov a formáte, periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch)

  VYHLÁŠKA NBÚ č. 132/2009 Z. z. o podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb a o požiadavkách na audit, rozsah auditu a kvalifikáciu audítorov

  VYHLÁŠKA NBÚ č. 133/2009 Z. z. o obsahu a rozsahu prevádzkovej dokumentácie vedenej certifikačnou autoritou a o bezpečnostných pravidlách a pravidlách na výkon certifikačných činností

  VYHLÁŠKA NBÚ č. 134/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky a požiadavky na produkty pre elektronický podpis (o produktoch elektronického podpisu

  VYHLÁŠKA NBÚ č. 135/2009 Z.z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky)

  VYHLÁŠKA NBÚ č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku

  Právna úprava elektronického podpisu v ČR

  ZÁKON č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

  VYHLÁŠKA č. 378/2006 Sb. o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)

  VYHLÁŠKA č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách

  NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

  POKYN č. D-252, Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)

  INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ČR č. 13/2002-OI-SP-2 ze dne 8.1.2002 o používání elektronického podpisu v resortu spravedlnosti

  Užitočné linky na stránky o elektronickom podpise:

 • CA Disig - certifikačná autorita
 • ARDACO - riešenia informačnej a komunikačnej bezpečnosti
 • Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti