Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    
Názov podujatia

ŠPORT a PRÁVO 2013
(Konferencia, číslo 1/2013)

Športová 1397/1, Poprad, hotel AquaCity - Seasons***, Mountain View****

03.10.2013   10:00
04.10.2013   13:00

slovenský, český

21.09.2013

03.10.2013   09:00
03.10.2013   09:00
03.10.2013   10:00
04.10.2013   13:00

41 / 45 účastníkov

V dňoch 03.-04.10.2013 sa v priestoroch hotela Aquacity v Poprade uskutoční druhá odborná konferencia „Šport a právo 2013“, ktorej ústrednými témami budú:

 1. Zákon o organizovaní športových podujatí
 2. Legislatívny zámer nového zákona o športe
 3. Športové právo včera a dnes - aktuálne otázky
 4. Nové prostriedky zabezpečenia spravodlivosti v SFZ - Komora SFZ pre riešenie sporov
 5. Subjekty v športe a ich možnosti transformácie na inú právnu formu

Organizačný manažér
Petra Jobbagyová +421904368169
Odborný manažér
JUDr. Renata Munková

Služby a iné plnenia

zahrnuté v príspevku

 • internetové pripojenie
 • káva a čaj na izbe
 • miestne poplatky
 • ochutnávka vína
 • plná penzia
 • strážené parkovisko
 • ubytovanie
 • vstup do Aquaparku

nezahrnuté v príspevku

 • doprava

Program podujatia

PROGRAM

odbornej konferencie: „ŠPORT a PRÁVO II. - Fair play nielen na ihrisku“
(3. - 4. októbra 2013; hotel Aquacity v Poprade)


Štvrtok - 3. októbra 2013


09:00 – 09:50 Registrácia účastníkov konferencie a vybavenie administratívnych záležitostí

10:00 – 10:30 Otvorenie konferencie

Privítanie, úvodné slovo a úvodné príhovory za organizátorov a čestných hostí:

 1. úvodné slovo moderátorov konferencie:
  JUDr. Peter Haňdiak - advokát a člen Rady UčPS; JUDr. Peter Sepeši - prokurátor Generálnej prokuratúry SR, člen výkonného výboru SFZ a člen Rady UčPS a Mgr. Jaroslav Čollák - doktorand Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, katedra obchodného práva a hospodárskeho práva; člen UčPS.

 2. príhovory za organizátorov konferencie:
  MŠVVaŠ SR: Ing. Ladislav Čambal - generálny riaditeľ Sekcie štátnej starostlivosti o šport

  SFZ: Ján Kováčik - prezident SFZ

  UčPS: doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. - prodekan Fakulty práva PEVŠ pre bakalárske štúdium a zahraničné vzťahy a člen Rady UčPS

 1. príhovor čestného hosťa konferencie:


10:30 – 11:20 Zákon o organizovaní športových podujatí

 1. Vystúpenie: JUDr. Žaneta Surmajová a JUDr. Peter Sepeši – Čo ponúka a čo prinesie nový zákon o organizovaní športových podujatí a zmena ďalších súvisiacich zákonov.
  doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. - Opatrenia sankčného a pseudo-sankčného charakteru ako právne nástroje na elimináciu “problémových” fanúšikov
  Odborný panel:
  Ing. Ladislav Čambal, JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Žaneta Surmajová Ph.D., doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, Ph.D., Ing. Ján Letko, Mgr. Mgr. Ladislav Križan Ph.D., JUDr. Jozef Čorba, Ph.D., Mgr. Marek Majtán


11:20 – 11:40 Prestávka

11:40 – 12:30 Vecný zámer nového zákona o športe - úvod

 1. Vystúpenie: Ing. Ladislav Čambal - K procesu prípravy nového zákona o športe, Osnova nového zákona o športe; doc. JUDr. Marek Števček, Ph.D - Nedostaňme šport do postavenia mimo hry - návrh vecného zámeru zákona o športe v procese prebiehajúcej rekodifikácie civilného práva v SR
  Odborný panel: Ing. Ladislav Čambal, JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, Ph.D., LL.M, MA, Ph.D., JUDr. Jozef Čorba, Ph.D., JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M, Mgr. Mgr. Ladislav Križan, Ph.D., Mgr. Peter Dedík, Ph.D, doc. JUDr. Marek Števček, Ph.D.
  Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


12:30 – 13:15 Obed

13:30 – 15:10 Vecný zámer nového zákona o športe

 1. Vystúpenie: JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, Ph.D., LL.M, MA, - Vzťah právnych a športových noriem na príklade disciplinárneho konania, Mgr. Peter Dedík, Ph.D. - Stávkovanie na športové podujatia - svetlá i tienistá stránka stávkovania; JUDr. Miroslav Hlivák; LL.M, JUDr. Jozef Čorba, Ph.D. - ? Mgr. Mgr. Ladislav Križan, Ph.D., JUDr. Peter Sepeši - Národný športový zväz - povinné prvky garantujúce demokraciu, otvorenosť a kontrolovateľnosť riadiacich a rozhodovacích procesov v rámci športovej autonómie


15:10 – 15:30 Prestávka na občerstvenie

15:30 – 15:50 Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu esej

 1. Predstavenie ocenených prác a ich autorov; odovzdanie vecných cien.


15:50 – 16:40 Športové právo včera a dnes - aktuálne otázky; “Športové právo je tu!”

 1. Vystúpenie: JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. - O důsledcích rozhodnutí Švýcarského federálního tribunálu v kauze Matuzalem; Mgr. Jaroslav Čollák - Novácia v športe - právny inštitút či zneužívanie práva?;

  Odborný panel: Mgr. Marek Majtán; JUDr. Miroslav Hlivák; LL.M, JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA; JUDr. Svetozár Pavlovič LL.M; JUDr. Jozef Čorba, Ph.D.; JUDr. Peter Sepeši; Mgr. Jaroslav Čollák; doc. JUDr. Marek Števček, PhD.


17:00 – 19:45 Relaxačný blok - organizované možnosti:

 • návšteva Wellness centra v komplexe Aquacity
 • futbal na blízkom trávnatom ihrisku Poprad - Veľká (cca od 17.00 do 18.00 hod.) 
 • záujem o relaxačný program účastníci oznámia e-mailom alebo pri registrácii

19:45 – 20:30 Večera

20:30 – 23:00 Diskusné stoly s osobnosťami športu a práva (spojené s ochutnávkou vín)


Piatok - 4. októbra 2013


08:00 – 08:50 Raňajky

09:00 – 09:50 Športové právo včera a dnes - aktuálne otázky I.; “Športové právo je tu!”

 1. Vystúpenia: ...
  Odborný panel:
  Mgr. Marek Majtán, JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M, JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA, JUDr. Svetozár Pavlovič, LL.M, JUDr. Jozef Čorba, Ph.D., JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Jaroslav Čollák, doc. JUDr. Marek Števček, Ph.D.
  Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


09:50 – 10:05 Technická prestávka (odovzdanie izieb)

10:05 – 10:55 Nové prostriedky zabezpečenia spravodlivosti v SFZ - Komisia SFZ pre riešenie sporov. "Kto neplní športové záväzky - nesúťaží".

 1. Vystúpenia: Mgr. Marek Majtán - Komora SFZ pre riešenie sporov - predstavenie konceptu.
  JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA - Spravodlivý proces? Princípy a zásady “športového procesného práva”.
  Odborný panel: Mgr. Marek Majtán, JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M, JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA, JUDr. Svetozár Pavlovič LL.M, JUDr. Jozef Čorba, Ph.D., JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Jaroslav Čollák, doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
  Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


10:55 – 11:15 Prestávka na občerstvenie

11:15 – 12:05 Subjekty v športe a ich možnosti transformácie na inú právnu formu - právo, teória a prax. “Ako dostať viac prostriedkov k mládeži?”

 1. Vystúpenie: JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M - Transformácia právnických osôb na inú formu v podmienkach SFZ podľa novej smernice; JUDr. Jozef Čorba, Ph.D. - Niektoré úskalia transformácie športových klubov
  Odborný panel:
  JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M, JUDr. Miroslav Bobák, JUDr. PaedDr. Jozef Malich, JUDr. Jozef Čorba, Ph.D., JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Jaroslav Čollák
  Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


12:05 – 12:30 Záver - formulovanie nosných myšlienok a záverov konferencie

 1. záverečné slovo moderátorov konferencie: JUDr. Peter Haňdiak, JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Jaroslav Čollák


12:30 – 13:00 Obed

 

Cestovný plán

Súradnice GPS:

49°3´40.32 N
20°18´33.84 E


Mapa

Personál podujatia

Organizačný manažér * (kontaktná osoba)
    Petra Jobbagyová +421904368169
Odborný manažér
    JUDr. Renata Munková
Moderátor
    JUDr. Jaroslav Čollák
    JUDr. Peter Handiak
    JUDr. Peter Sepeši
Administratívny personál
    JUDr. Alica Hablovičová
    JUDr. Renata Munková
    Mgr. Igor Šumichrast
Technický personál
    Andrea Čurná
    Juraj Čurný
Lektor
    JUDr. Jaroslav Čollák
    JUDr. Jozef Čorba PhD.
    Mgr. Peter Dedík
    JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA
    Mgr. Markéta Haindlová
    JUDr. Pavel Hamerník Ph.D.
    JUDr. Miroslav Hlivák LLM, PhD.
    Ladislav Križan
    Ing. Ján Letko
    Mgr. Marek Majtán
    Dr. Miroslav Motyčík
    Mgr. Katarína Mravíková
    doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch PhD.
    JUDr. Peter Sepeši
    doc. JUDr. Marek Števček PhD.
    JUDr. Žaneta Surmajová PhD.
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti