Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    
Názov podujatia

29.04.2015, KOŠICE - Zákon o športe
(Dišputa, číslo 2/2015)

SPOLOČENSKÝ PAVILÓN, Tr. SNP 16, Košice

29.04.2015   08:30
29.04.2015   16:00

28.04.2015   12:00

29.04.2015   08:00
29.04.2015   08:00
29.04.2015   09:00
29.04.2015   16:00

33 / 80 účastníkov

Vážená dáma, vážený pán, vážení priatelia športu,

pracovná skupina poverená tvorbou návrhu zákona o športe dospela do štádia prác, kedy považuje za správne i potrebné prediskutovať navrhované riešenia s tými, ktorých každodenného života sa nová právna úprava dotkne najviac - so športovcami, športovými odborníkmi, zástupcami športových zväzov, klubov a iných športových organizácií, zástupcami podnikateľského sektora i orgánov verejnej správy (štát, VÚC, obce).

Za tým účelom Učená právnická spoločnosť s jej partnermi pripravili toto podujatie.

Organizačný manažér
Mgr. Igor Šumichrast +421904961949

Služby a iné plnenia

zahrnuté v príspevku

 • coffee break
 • internetové pripojenie
 • obed

nezahrnuté v príspevku

 • ubytovanie

Program podujatia

08:00 - 09:00    Prezentácia účastníkov                

09:00 - 09:15    Otvorenie - príhovory     (moderátor: Čollák, príhovory: športová osobnosť + Peter Sepeši)            

09:15 - 10:30    Blok 1    (Sepeši, Hlivák, Zajíčková, Surmajová, Rybánsky)            

10:30 - 10:50    Coffee break 1                

10:50 - 12:00    Blok 1 - pokračovanie    (Sepeši, Hlivák, Zajíčková, Surmajová, Rybánsky)            

12:00 - 13:00    Obed                

13:00 - 14:15    Blok 2 (diskusia)    (Sepeši, Hlivák, Zajíčková, Surmajová, Rybánsky + ďalší členovia odborného panelu)            

14:15 - 14:30    Coffee break 2                

14:30 - 15:45    Blok 2 - pokračovanie

15:45 - 16:00    Záver - poďakovanie    (Čollák, Sepeši)            

 

Personál podujatia

Organizátor
    JUDr. Renata Munková
    Simoneta Sepešiová +421 903 841 924
Organizačný manažér * (kontaktná osoba)
    Mgr. Igor Šumichrast
Moderátor
    JUDr. Jaroslav Čollák
Lektor
    JUDr. Miroslav Hlivák LLM, PhD.
    JUDr. Jaroslav Rybánsky
    JUDr. Peter Sepeši
    JUDr. Žaneta Surmajová PhD.
    Mgr. Zuzana Zajíčková

Zoznam hostí

Meno
Mgr. Alena Buková
JUDr. Ján Caban
Ing. Ladislav Čambal
JUDr. Jozef Čorba PhD.
JUDr. Marcel Dolobáč PhD.
doc.Mgr. Martin Fronc PhD.
JUDr. Zoltán Gallo
Ing. Henrieta Kubová
Miroslav Majerčák
PhDr. Miroslav Motyčík
Mgr. Anton Novosád
PhDr. Ján Riapoš PhD.
doc. PaedDr. Pavel Ružbarský PhD.
Mgr. Ivan Šulek

Zoznam účastníkov

Meno Email Telefón
RNDr. Marta Bruderová
MVDr Milan Čížek PhD
JUDr. Jaroslav Čollák jaro.collak@gmail.com
JUDr. Jaroslav Čollák st.
Moleková Eva
Ing. Martin Farkašovský
JUDr. Daniel FINK
JUDr. Miroslav Hlivák PhD., LLM miroslav.hlivak@akss.sk + 421 905 720 215
RNDr. Peter Kresťanko
Martin Legutký
Martin Legutký, st.
Ján Magdoško
Marek Marušin
ČUJ Miroslav
Silvia Pristačová
JUDr. Peter Sepeši
Mgr. Ivan Šulek
Zuzana Zajíčková
Ing Mária Zemiaková
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti