Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    
Názov podujatia

ŠPORT A PRÁVO 2016 - bez ubytovania
(Konferencia, číslo 1/2016)

Športová 1397/1, Poprad, hotel AquaCity

29.09.2016   10:30
30.09.2016   14:00

slovenský, anglický

27.09.2016   12:00

29.09.2016   09:30
29.09.2016   09:30
29.09.2016   10:30
30.09.2016   14:00

23 / 50 účastníkov

V dňoch 29.-30.09.2016 sa v priestoroch hotela Aquacity v Poprade uskutoční piaty ročník medzinárodnej odbornej konferencie „ŠPORT A PRÁVO 2016“, ktorej ústrednými témami budú:
 1. Implementácia Zákona o športe do praxe - kde sme a kam smerujeme?
 2. Novelizácia Zákona o športe - čo by bolo do budúcna prospešné a na čo je treba reagovať? 
 3. Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020 pre oblasť športu - diskusia o právnych riešeniach smerujúcich k jeho naplneniu.
 4. Divácke násilie, doping a manipulácia športových súťaží - ako sme pokročili v právnej ochrane integrity podstaty športu a kam smerujeme ako členský štát Rada Európy a Európskej únie?


Organizačný manažéri
Simoneta Sepešiová +421 903 841 924
Mgr. Michael Válek +421 904 442 693
Odborný manažér
JUDr. Lukáš Pitek PhD.

Služby a iné plnenia

zahrnuté v poplatku

 • coffee break
 • obed
 • strážené parkovisko
 • večera
 • vstup do Aquaparku

nezahrnuté v poplatku

 • doprava
 • ubytovanie

Program podujatia

Predbežný program konferencie „ŠPORT A PRÁVO 2016“ nájdete TU
 

Mapa

Personál podujatia

Organizačný manažér * (kontaktná osoba)
    Simoneta Sepešiová +421 903 841 924
    Mgr. Michael Válek +421 904 442 693
Odborný manažér
    JUDr. Lukáš Pitek PhD. +421 910 496 196

Zoznam organizátorov

Meno
Mgr. Peter Melek

Zoznam lektorov

Meno
JUDr., Ing. Miroslav Chlipala PhD.
Ing. Miroslav Mackulín
prof. MUDr. Dušan Meško PhD.

Zoznam hostí

Meno
Ing. Karol Belaník
JUDr. Peter Bellás
JUDr. Štefan Bieľak
Richard Lintner
JUDr. Andrej Popovec
Mgr. František Repka
PhDr. Ján Riapoš PhD.
Ing. Dušan Tittel
Štefan Vaľko
JUDr. Rastislav Železník

Zoznam účastníkov

Meno Email Telefón
JUDr. Mária Faithová
Ing. Ivan Greguška ivan.greguska@stz.sk
Ing. Daniela Janurová
Mgr. Tatiana Kašlíková
Mgr. Oliver Krist
Mgr. Dominik Lednický
Edita Mekelová
Dr. Peter Smižík
Peter Žifčák zif@zif.sk 0907065576
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti