Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    
Názov podujatia

ŠPORT A PRÁVO 2016 - s ubytovaním
(Konferencia, číslo 2/2016)

Športová 1397/1, Poprad, hotel AquaCity

29.09.2016   10:30
30.09.2016   14:00

slovenský, anglický

27.09.2016   12:00

29.09.2016   09:30
29.09.2016   09:30
29.09.2016   10:30
30.09.2016   14:00

55 / 60 účastníkov

V dňoch 29.-30.09.2016 sa v priestoroch hotela Aquacity v Poprade uskutoční piaty ročník medzinárodnej odbornej konferencie „ŠPORT A PRÁVO 2016“, ktorej ústrednými témami budú:
 1. Implementácia Zákona o športe do praxe - kde sme a kam smerujeme?
 2. Novelizácia Zákona o športe - čo by bolo do budúcna prospešné a na čo je treba reagovať? 
 3. Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020 pre oblasť športu - diskusia o právnych riešeniach smerujúcich k jeho naplneniu.
 4. Divácke násilie, doping a manipulácia športových súťaží - ako sme pokročili v právnej ochrane integrity podstaty športu a kam smerujeme ako členský štát Rada Európy a Európskej únie?
Organizačný manažéri
Simoneta Sepešiová +421 903 841 924
Mgr. Michael Válek +421 904 442 693
Odborný manažér
JUDr. Lukáš Pitek PhD.

Služby a iné plnenia

zahrnuté v poplatku

 • coffee break
 • obed
 • strážené parkovisko
 • ubytovanie
 • večera
 • vstup do Aquaparku

nezahrnuté v poplatku

 • doprava

Program podujatia

Predbežný program konferencie „ŠPORT A PRÁVO 2016“ nájdete TU
 

Mapa

Personál podujatia

Organizačný manažér * (kontaktná osoba)
    Simoneta Sepešiová +421 903 841 924
    Mgr. Michael Válek +421 904 442 693
Odborný manažér
    JUDr. Lukáš Pitek PhD. +421 910 496 196

Zoznam organizátorov

Meno
Andrea Čurná
Juraj Čurný
Mgr. Michal Fabian
Mgr. Soňa Gewisslerová
Bc. Marianna Pavlíková
JUDr. Lukáš Pitek
Mgr. Júlia Trličová

Zoznam lektorov

Meno
Mgr. Mária Berdisová
Mgr. Jakub Čavoj
JUDr. Jaroslav Čollák
JUDr. Jozef Čorba PhD.
Alan Craig
Mgr. Žaneta Csáderová PhD.
Mgr. Peter Dedík PhD.
Ing. Alica Fisterová
doc. JUDr. Tomáš Gábriš PhD.
Ladislav Križan
Mgr. Peter Kulifaj
Ing. Ján Letko
RNDr. Jozef Mihál
JUDr. Peter Mihál
Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková LL.M.
Mgr. Ivan Šulek
Mgr. Igor Šumichrast
JUDr. Žaneta Surmajová PhD.
Mgr. Michael Válek
Ing., Mgr. Andrej Virlič
Mgr. Zuzana Zajíčková

Zoznam hostí

Meno
Mgr. Irena Adámková
Mgr. Dušan Galis
Mgr. Richard Galovič
Prof., JUDr. Ján Husár CSc.
Ing. Martin Kohút
Kamil Kosior
Ján Kováčik
Mgr. Ján Krišanda
Peter Nagy
Ing. Andrej Petrovaj
JUDr. Jaroslav Rybánsky
prof., PaedDr. Jaromír Sedláček PhD.
JUDr. Jaromír Šmátrala PhD.
prof. JUDr. Peter Vojčík CSc.

Zoznam účastníkov

Meno Email Telefón
Bc. Martin Adamička adamickam@gmail.com
Ing. Mario Borza mario.borza1@gmail.com
Mgr. Marek Chromjak
JUDr. Jozef Greguš
Ing. Michal Ivan gs@saps.sk 0948830117
Bc. Gabriela Ižariková gabikapd@gmail.com 0908689948
Ing. Tomáš Janoušek
Alexandra Janoušková
Mgr. Michaela Krajíčková michaela.krajickova@jsklaw.cz
Jurčo Ľuboš Mgr.
JUDr. Pavol Malich
JUDr. Ing. Miloš Novák
Janka Rindošová
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti