Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    
Názov podujatia

ŠPORT A PRÁVO 2016 - členovia a priatelia UčPS
(Konferencia, číslo 3/2016)

Športová 1397/1, Poprad, hotel AquaCity

29.09.2016   10:30
30.09.2016   14:00

slovenský, anglický

26.09.2016   23:59

29.09.2016   09:30
29.09.2016   09:30
29.09.2016   10:30
30.09.2016   14:00

24 / 40 účastníkov

V dňoch 29.-30.09.2016 sa v priestoroch hotela Aquacity v Poprade uskutoční piaty ročník medzinárodnej odbornej konferencie „ŠPORT A PRÁVO 2016“, ktorej ústrednými témami budú:
 1. Implementácia Zákona o športe do praxe - kde sme a kam smerujeme?
 2. Novelizácia Zákona o športe - čo by bolo do budúcna prospešné a na čo je treba reagovať? 
 3. Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020 pre oblasť športu - diskusia o právnych riešeniach smerujúcich k jeho naplneniu.
 4. Divácke násilie, doping a manipulácia športových súťaží - ako sme pokročili v právnej ochrane integrity podstaty športu a kam smerujeme ako členský štát Rada Európy a Európskej únie?
Organizačný manažéri
Simoneta Sepešiová +421 903 841 924
Mgr. Michael Válek +421 904 442 693
Odborný manažér
JUDr. Lukáš Pitek PhD.

Služby a iné plnenia

zahrnuté v poplatku

 • coffee break
 • obed
 • strážené parkovisko
 • ubytovanie
 • večera
 • vstup do Aquaparku

nezahrnuté v poplatku

 • doprava

Program podujatia

Predbežný program konferencie „ŠPORT A PRÁVO 2016“ nájdete TU
 

Mapa

Personál podujatia

Organizačný manažér * (kontaktná osoba)
    Simoneta Sepešiová +421 903 841 924
    Mgr. Michael Válek +421 904 442 693
Odborný manažér
    JUDr. Lukáš Pitek PhD. +421 910 496 196

Zoznam účastníkov

Meno Email Telefón
JUDr. Martin Bukovinsky
JUDr. Branislav Dufala
JUDr. Vladimír Filičko PhD. vladimir.filicko@upjs.sk
Mgr. Ing. Marián Galbavý marian.galbavy@gmail.com +421949765432
JUDr. Ladislav jakubec
Malich Jozef JUDr.
PhDr. Mgr. Ladislav Kalasz cervkk@gmail.com
Mgr. František Košičár
Ingrid Kováčová
JUDr. Jaroslav Lovašš
Mgr. Marek Majtán
PhDr. Miroslav MOTYČÍK miroslav.motycik@antidopings.sk +421 905 600 730
Dušan Pašek
Mgr. Radoslav Peciar
Andrej Poruban
Doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
Mgr. Mario Potúček
JUDr. Oliver Pravda LL.M.
doc., PaedDr. Pavel Ružbarský PhD.
Martin Sádovský
JUDr. Peter Sepeši
Bc. Jan Sikora
Mgr. Erik Štepánek
JUDr. Alexandra Vicová
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti