Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    
Názov podujatia

Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe /22.5./
(Seminár, číslo 01/2018)

hotel MAGNUS, Považská 1706 / 35, 911 01 Trenčín

22.05.2018   09:00
22.05.2018   15:45

slovenský

21.05.2018   09:00

22.05.2018   08:30
22.05.2018   08:40
22.05.2018   09:00
22.05.2018   15:45

61 / 100 účastníkov

Nový Zákon o športe priniesol nové zmluvné typy, ktoré prinášajú zásadné zmeny do nastavenia zmluvných vzťahov v športe, s ktorými sú spojené nové fiškálne vzťahy (dane, odvody, poplatky), účtovníctvo, práva a povinnosti, s ktorými je potrebné oboznámiť zástupcov športovej obce.
Organizačný manažér
Ing. Katarína Válkyová

Služby a iné plnenia zahrnuté v príspevku

coffee break
obed

Program podujatia

Prezentácia: 08.40 - 08.55 hod
Začiatok: 09.00 hod
Úvodné slovo: 09.00 - 09.15 hod
1. BLOK: 09.15 - 10.30 hod
 • Zmluvné vzťahy ŠPORTOVCOV s KLUBMI/ZVÄZMI a súvisiace daňovo-odvodové zaťaženie - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
Prestávka: 10.30 - 10.50 hod
2. BLOK: 10.50 - 12.05 hod
 • Zmluvné vzťahy ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
 • NOVÝ zmluvný typ pre ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV podľa § 49a novely zákona o športe (od 30.12.2017)
 • Zmluva o výkone DOBROVOĽNÍCKEJ činnosti v športe - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
Obed: 12.05 - 13.00 hod
3. BLOK: 13.00 - 14.00 hod
 • Zmluva o SPONZORSTVE v športe a iné formy financovania športu zo súkromných zdrojov 
 • Zmluva o CHARITATÍVNEJ reklame NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
Prestávka: 14.00 - 14.15 hod
4. BLOK: 14.15 - 15.00 hod
 • Špecifiká vedenia účtovníctva športových organizácii (klubov a zväzov) - ako neziskových organizácii
5. BLOK: 15.00 - 15.45 hod
 • Diskusia o športe - problémy každodenného života
 • Rekapitulácia zaznamenaných otázok, poznatkov, aplikačných problémov a podnetov z praxe
Záver: 15.45 hod


 

Cestovný plán

TU

Personál podujatia

Organizačný manažér * (kontaktná osoba)
    Ing. Katarína Válkyová
Moderátor
    RNDr. Jozef Mihál
    JUDr. Peter Sepeši
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti