Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    
Názov podujatia

ŠPORT A PRÁVO 2018 - členovia a priatelia UčPS
(Konferencia, číslo 08/2018)

hotel Horizont Rezort, Stará Lesná 178, 259 60 Stará Lesná

25.10.2018   09:30
26.10.2018   14:00

slovenský, anglický

23.10.2018   23:59

25.10.2018   09:00
25.10.2018   09:00
25.10.2018   09:30
26.10.2018   14:00

28 / 28 účastníkov

V dňoch 25.-26.10.2018 sa v priestoroch hotela Horizont Rezort v Starej Lesnej uskutoční siedmy ročník medzinárodnej odbornej konferencie „ŠPORT A PRÁVO 2018“, ktorej témami predbežne budú:

 1. Financovanie športu z verejných prostriedkov: (Financovanie športu v Slovinsku, Česku a Rumunsku, Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 až 2020 pre oblasť športu, Fond na podporu športu, "Vzorec" na výpočet príspevku uznanému športu, Šport a samospráva).
 2. Postavenie športovca v systéme a v spoločnosti: (Vývoj mladého športovca, Športové poukazy, Duálne kariéra športovcov, Stredné športové školy, Odvody profesionálnych športovcov, Postkariérne možnosti a realita profesionálnych športovcov na Slovensku).
 3. Voľné témy: Limity a vlastnosti združovacieho práva, GDPR v športe, Financovanie športovej organizácie z rôznych zdrojov financovania, Ako vylepšiť právne a technické obmedzenia pre priekupníkov so vstupenkami, Manipulácia súťaží - možné dôsledky pre športovca a pre klub.

Myšlienka konferencie ŠPORT A PRÁVO 2018:
"Nenechajme si vziať nadhľad a nedovoľme, aby nás predsudky založené na osobnom spore či averzii, z dôvodu nedostatku informácií alebo uprednostnenia skupinových či osobných záujmov, stiahli "dole" a odchýlili nás od našej spoločnej veci - snahy o rozvoj slovenského športu v pokojnom pracovnom prostredí a sťažili či znemožnili vytváranie silných synergií potrebných na ľahšie a dlhodobo udržateľné dosahovanie čiastkových cieľov na ceste nášho jediného života.
Keď sme prijali dôležité pozície, role a úlohy v slovenskom športe, ... prijali sme tým aj zodpovednosť za to, aby sme vytvorili prajné podmienky pre to, aby veci, procesy, vzťahy v športe fungovali lepšie, ... bez ohľadu na to, kto ponúka dobrú alternatívu či dobré riešenie práve posudzovanej otázky či problému."

Organizačný manažér
Mgr. Michael Válek +421 904 442 693
Odborný manažér
JUDr. Lukáš Pitek PhD.

Služby a iné plnenia

zahrnuté v poplatku

 • coffee break
 • futbal účastníkov na umelej tráve
 • obed
 • ochutnávka vína
 • prezentácie lektorov
 • ubytovanie
 • večera
 • wellness
 • zborník príspevkov z konferencie

nezahrnuté v poplatku

 • doprava
 • ubytovanie deň pred konferenciou

Personál podujatia

Organizačný manažér * (kontaktná osoba)
    Mgr. Michael Válek +421 904 442 693
Odborný manažér
    JUDr. Lukáš Pitek PhD. +421 910 496 196
Administratívny personál
    Simoneta Sepešiová +421 903 841 924
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti