Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    
Názov podujatia

Zákon o športe ZA/5.6. - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku - kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?
(Seminár, číslo 03/2019)

miestnosť Press centrum, štadión MŠK Žilina, Športová 567/9, 010 01 Žilina

05.06.2019   09:00
05.06.2019   15:45

slovenský

03.06.2019   22:00

05.06.2019   08:30
05.06.2019   08:40
05.06.2019   09:00
05.06.2019   15:45

62 / 80 účastníkov

Prezentácia nových poznatkov a zmluvných vzťahov podľa Zákona o športe a od nich sa odvíjajúcich daňových a odvodových dopadov a špecifík účtovníctva so zameraním sa na to, kde sa dajú získať a kde ušetriť (legálne) peniaze pre šport.

Vstup na seminár je bezplatný!!!

OBED nie je organizátorom seminára zabezpečený.

Ale ponúkame Vám možnosť rezervovať si obed v miestnej reštaurácii zaslaním výberu, na e-mailovú adresu - sport.ucps@gmail.com, z týchto jedál: aktuálne doplníme.

Organizačný manažér
Simoneta Sepešiová +421 903 841 924

Služby a iné plnenia zahrnuté v príspevku

coffee break

Program podujatia

Prezentácia: 08.40 - 08.55 hod
Začiatok: 09.00 hod
Úvodné slovo: 09.00 - 09.30 hod
 • Peter Sepeši (za UčPS) - Úvod a informácie o prebiehajúcich nielen legislatívnych aktivitách v 10. roku existencie UčPS
1. BLOK: 09.30 - 10.30 hod
(Peter Hennel a UčPS tím)
 • Daňové a odvodové tipy aktuálne pre slovenský šport v roku 2019

Prestávka: 10.30 - 10.45 hod
2. BLOK: 10.45 - 12.00 hod
(Peter Sepeši, Marcel Blažo, Igor Šumichrast, Ladislav Križan, Jaroslava Lukačovičová, Peter Hennel) 

 • Zmluvné vzťahy ŠPORTOVCOV A ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV s KLUBMI/ZVÄZMI a súvisiace daňovo-odvodové zaťaženie - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
 • NOVÝ zmluvný typ pre ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV
 • podľa § 49a novely zákona o športe (od 30.12.2017)
 • Zmluva o výkone DOBROVOĽNÍCKEJ činnosti v športe - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty

Obed: 12.00 - 13.00 hod
3. BLOK: 13.00 - 14.45 hod

 • (Ladislav Križan, Marcel Blažo) Povinná registrácia športových organizácí v registri mimovládnych neziskových organizácii (zákon č. 346/2018) - VEĽMI DÔLEŽITÁ NOVINKA- INAK NEMÔŽETE DOSTAŤ DOTÁCIE OD 1.7.2019!
 • (Jaroslava Lukačovičová) Špecifiká vedenia účtovníctva športových organizácii (klubov a zväzov)- NOVÉ poznatky
 • (Igor Šumichrast) Národný projekt Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ a jeho možné prínosy pre športový sektor v SR - NOVINKA
  GDPR - Informačná povinnosť športových organizácií - DÔLEŽITÁ NOVINKA
 • (Peter Sepeši, Marcel Blažo, Ladislav Križan) Zmluva o CHARITATÍVNEJ reklame + Zmluva o SPONZORSTVE v športe a iné formy financovania športu zo súkromných zdrojov- NOVÉ poznatky + účtovné aspekty

Prestávka: 14.45 - 15.00 hod
4. BLOK: 15.00 - 15.30 hod

 • Doteraz nezodpovedané problémy každodenného života -
  (6 LEKTORI SA ROZDELIA SPOLU S ÚČASTNÍKMI DO MENŠÍCH DISKUSNÝCH SKUPÍN PODĽA ZÁUJMU, V KTORÝCH SA POKÚSIA RIEŠIŤ PROBLÉMY A ZODPOVEDAŤ OTÁZKY PRÍTOMNÝCH, ZÍSKAŤ SPÄTNÚ VÄZBU O EXISTUJÚCICH PROBLÉMOCH V PRAXI VRÁTANE NÁVRHOV MOŽNÝCH INOVÁCIÍ)

Záver: 16.00 hod

 

Cestovný plán

Miesto konania - TU

Personál podujatia

Organizačný manažér * (kontaktná osoba)
    Simoneta Sepešiová +421 903 841 924
Moderátor
    RNDr. Jozef Mihál
    JUDr. Peter Sepeši
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti