Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    
Názov podujatia

Zákon o športe PO/30.5. - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku - kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?
(Seminár, číslo 05/2019)

Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 15 (budova R-PU), 08001 Prešov, miestnosť E223

30.05.2019   09:38
30.05.2019

slovenský

25.05.2019   22:00

30.05.2019   08:30
30.05.2019   08:40
30.05.2019   09:00
30.05.2019   15:45

16 / 100 účastníkov

Prezentácia nových poznatkov a zmluvných vzťahov podľa Zákona o športe a od nich sa odvíjajúcich daňových a odvodových dopadov a špecifík účtovníctva so zameraním sa na to, kde sa dajú získať a kde ušetriť (legálne) peniaze pre šport.

OBED nie je organizátorom seminára zabezpečený.

Ale ponúkame Vám možnosť rezervovať si obed v jedálni Študentského domova formou poznámky pri prihlasovaní sa cez tento prihlasovací link alebo oznámením na e-mailovú adresu - sport.ucps@gmail.com.

Cena obeda je 3,60 eur. 

Organizačný manažér
Simoneta Sepešiová +421 903 841 924

Služby a iné plnenia zahrnuté v príspevku

coffee break

Program podujatia

Prezentácia: 08.40 - 08.55 hod
Začiatok: 09.00 hod
Úvodné slovo: 09.00 - 09.30 hod
 • Peter Sepeši a zástupca organizátora
1. BLOK: 09.23 - 10.30 hod
 • Zmluvné vzťahy ŠPORTOVCOV s KLUBMI/ZVÄZMI a súvisiace daňovo-odvodové zaťaženie - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
Prestávka: 10.30 - 10.50 hod
2. BLOK: 10.50 - 12.05 hod
 • Zmluvné vzťahy ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
 • NOVÝ zmluvný typ pre ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV podľa § 49a novely zákona o športe (od 30.12.2017)
 • Zmluva o výkone DOBROVOĽNÍCKEJ činnosti v športe - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
Obed: 12.05 - 13.00 hod
3. BLOK: 13.00 - 14.00 hod
 • Zmluva o SPONZORSTVE v športe a iné formy financovania športu zo súkromných zdrojov
 • Zmluva o CHARITATÍVNEJ reklame
 • NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
Prestávka: 14.00 - 14.15 hod
4. BLOK: 14.15 - 15.00 hod
 • Špecifiká vedenia účtovníctva športových organizácii (klubov a zväzov) - ako neziskových organizácii
5. BLOK: 15.00 - 15.45 hod
 • Diskusia o športe - problémy každodenného života
 • Rekapitulácia zaznamenaných otázok, poznatkov, aplikačných problémov a podnetov z praxe
Záver: 15.45 hod
 

Cestovný plán

Miesto konania - https://www.google.sk/maps/place/17.+novembra+3724%2F15,+080+01+Pre%C5%A1ov/@48.9912902,21.2307685,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x473eed7e22dd8ca7:0x8099ded0123eb7bc!8m2!3d48.9912902!4d21.2329572

Personál podujatia

Organizačný manažér * (kontaktná osoba)
    Simoneta Sepešiová +421 903 841 924
Moderátor
    RNDr. Jozef Mihál
    JUDr. Peter Sepeši
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia