Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    
Názov podujatia

Zákon o športe PN/4.6. - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku - kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?
(Seminár, číslo 06/2019)

Floreát Ideapark, Krajinská 32, 921 01 Piešťany

04.06.2019   14:00
04.06.2019   20:00

slovenský

31.05.2019   22:00

04.06.2019   13:30
04.06.2019   13:40
04.06.2019   14:00
04.06.2019   20:00

31 / 100 účastníkov

Prezentácia nových poznatkov a zmluvných vzťahov podľa Zákona o športe a od nich sa odvíjajúcich daňových a odvodových dopadov a špecifík účtovníctva so zameraním sa na to, kde sa dajú získať a kde ušetriť (legálne) peniaze pre šport.

Vstup na seminár je bezplatný!!!

Organizačný manažér
Simoneta Sepešiová +421 903 841 924

Služby a iné plnenia zahrnuté v príspevku

coffee break

Program podujatia

Prezentácia: 13.40 - 13.55 hod
Začiatok: 14.00 hod
Úvodné slovo: 14.00 - 14.15 hod

 • Peter Sepeši a zástupca organizátora

1. BLOK: 14.15 - 15.30 hod

 • Zmluvné vzťahy ŠPORTOVCOV s KLUBMI/ZVÄZMI a súvisiace daňovo-odvodové zaťaženie - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty

2. BLOK: 15.30 - 16.45 hod

 • Zmluvné vzťahy ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
 • NOVÝ zmluvný typ pre ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV podľa § 49a novely zákona o športe (od 30.12.2017)
 • Zmluva o výkone DOBROVOĽNÍCKEJ činnosti v športe - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
Prestávka: 16.45 - 17.00 hod

3. BLOK: 17.00 - 17.45 hod

 • Zmluva o SPONZORSTVE v športe a iné formy financovania športu zo súkromných zdrojov
 • Zmluva o CHARITATÍVNEJ reklame
 • NOVÉ poznatky + účtovné aspekty

4. BLOK: 17.45 - 18.45 hod

 • GDPR - Informačná povinnosť športových organizácií
 • Register mimovládnych neziskových organizácii (zákon č. 346/2018) a športové organizácie
 • Národný projekt Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ a jeho možné prínosy pre športový sektor v SR

Prestávka: 18.45 - 19.00 hod

5. BLOK: 19.00 - 19.30 hod

 • Špecifiká vedenia účtovníctva športových organizácii (klubov a zväzov) - ako neziskových organizácii
6. BLOK: 19.30 - 20.00 hod
 • Diskusia o športe - problémy každodenného života
 • Rekapitulácia zaznamenaných otázok, poznatkov, aplikačných problémov a podnetov z praxe

Záver: 20.00 hod

 

Cestovný plán

Miesto konania - https://www.google.com/maps/place/Krajinsk%C3%A1+2954%2F32,+921+01+Pie%C5%A1%C5%A5any/@48.5858146,17.8230382,16.98z/data=!4m5!3m4!1s0x476b5489bc07d487:0x45462feaa44d5b0e!8m2!3d48.5858478!4d17.825218

Personál podujatia

Organizačný manažér * (kontaktná osoba)
    Simoneta Sepešiová +421 903 841 924
Moderátor
    RNDr. Jozef Mihál
    JUDr. Peter Sepeši
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia