Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Pojem: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Všetky pojmy
predošlá | 1 | ďalšia

Obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Článok je zameraný na problematiku obsahu bezpodielového spoluvlastnícka manželov, ktorý predstavuje základný inštitút súčasného manželského majetkového práva. Problematika je skúmaná z hľadiska právnej úpravy jednotlivých práv a povinnosti manželov ako spoluvlastníkov navzájom v rámci spoločného užívania vecí a práv a povinnosti manželov ako spoluvlastníkov voči tretím osobám.

Čítajte viac...

Modifikácie inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Článok je zameraný na problematiku zmluvných modifikácii inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Problematika je skúmaná z hľadiska právnej úpravy jednotlivých možnosti modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v Občianskom zákonníku. Súčasná právna úprava majetkových pomerov manželov je striktná a len v malej miere poskytuje manželom možnosť upraviť si vzájomne majetkové vzťahy odlišne od zákonnej úpravy. Možnosťou sú jednotlivé zmluvné modifikácie, ktoré sa však viažu na existenciu manželstva, neumožňujú vzájomne pomery manželov upraviť ešte pred uzavretím manželstva, respektíve v okamihu jeho uzatvorenia. 

Čítajte viac...

Vývoj manželského majetkového práva v Československu počas rokov 1948 - 1992

Článok je zameraný na problematiku vývoja manželského majetkového práva v rokoch 1948-1992. Problematika je skúmaná z hľadiska právnej úpravy jednotlivých majetkových spoločenstiev manželov, ktoré boli formované pod vplyvom vtedajšieho komunistického režimu. Obdobie zmluvnej voľnosti počas prvej Československej republiky tak vystriedala striktná právna úprava vo forme zákonného majetkového spoločenstva a neskôr bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zotrvalo až do súčasnosti.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti