Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     dieťa

Pojem: dieťa

Všetky pojmy
predošlá | 1 | ďalšia

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

pedagog
Dňa 21.5.2012 bol do medzirezortného pripomienkového konania zaradený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čítajte viac...

Záverečné zasadnutie pracovnej skupiny Rady OSN pre ľudské práva pracujúcej na návrhu nového opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa

17.02.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Archív Rýchla aktualita

Záverečné zasadnutie pracovnej skupiny Rady OSN pre ľudské práva poverenej vypracovaním návrhu nového opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa.

Čítajte viac...

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

12.11.2010Spracoval: Ondrej Vaňovič   | 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení sa predkladá na základe povinnosti Slovenskej republiky vo vzťahu k transpozícii právnych predpisov Európskej únie ako aj na základe odôvodneného stanoviska Európskej komisie 2006/2528 K(2010) 3367 určeného Slovenskej republike podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie z dôvodu netransponovania článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti