Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     európsky dohovor

Pojem: európsky dohovor

Všetky pojmy
 predošlá|12|

Informácia o ratifikácii Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach a jeho druhého dodatkového protokolu ďalšími štátmi

Council_of_Europe_logoPrinášame informáciu o tom, že koncom roku 2011, resp. začiatkom roku 2012 Dohovor Rady Európy o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20.4.1959 (dohovor č. 30) ratifikovali štáty, ktoré nie sú členskými štátmi Rady Európy - Čilská republika a Kórejská republika (Južná Kórea). 

Druhý dodatkový protokol k uvedenému európskemu dohovoru (dokument č. 182) ratifikovali Čilská republika, Ukrajinská republika a Írska republika.

Čítajte viac...

Majú hráči právo na odborové združovanie a na štrajk?

Všeobecná deklarácia ľudských práv v čl. 20 umožňuje slobodu združovania, vrátane slobody odborového združovania, ktorá je výslovne zaručená v čl. 23 ods. 4: „Každý má právo na ochranu svojich záujmov zakladať s inými odborové organizácie a pristupovať k nim.“ Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach tieto otázky upravuje v čl. 8.

Čítajte viac...

ESĽP: Rozsudok v prípade V.C. proti Slovenskej republike

09.11.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita
resized__235x150_espl

​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 8. novembra 2011 rozsudok v prípade V. C. proti Slovenskej republike. Európsky súd v tomto prípade konštatoval porušenie článku 3 a 8 Dohovoru.

​Sťažovateľka pôvodne namietala porušenie článku 3 Dohovoru na ochranu ľudských práv (zákaz ponižujúceho a neľudského zaobchádzania), článku 8 Dohovoru (právo na súkromie), článku 12 Dohovoru (právo na založenie rodiny), článku 13 Dohovoru (právo na účinný prostriedok nápravy) a článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie). Európsky súd pre ľudské práva priznal sťažovateľke 31 000 € z titulu nemajetkovej ujmy a 12 000 € z titulu nákladov a výdavkov.

Čítajte viac...

ESĽP: Prípad Viskupová a ďalší proti Slovenskej republike

18.10.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita
espl​Európsky súd v tomto prípade konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

​Európsky súd pre ľudské práva rozhodol 11. októbra 2011 v prípade Viskupová a ďalší proti Slovenskej republike.

Sťažovatelia sa na Európskom súde sťažovali, že v dôsledku zákonných a praktických prekážok nemali prístup k súdu a nemohli tak dosiahnuť súdne vymoženie priznanej pohľadávky proti štátnemu podniku.

Čítajte viac...

Protokol č. 4 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd priznávajúci niektoré práva a slobody iné než tie, ktoré sú uvedené v Dohovore a v prvom dodatkovom protokole k Dohovoru (Rím, 4.11.1950)

Text Protokolu č. 4 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd priznávajúc niektoré práva a slobody iné než tie, ktoré sú uvedené v Dohovore a v prvom dodatkovom protokole k Dohovoru, publikovaný pod č. 209/1992 Zb..

Čítajte viac...

Dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Rím, 4.11.1950)

31.05.2011Mgr. Ján Cuhanič   |  EDĽP a Protokoly

Text Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, publikovaný pod č. 209/1992 Zb.

Čítajte viac...

Európsky dohovor o vydávaní (Paríž; 13.12.1957, publ. pod č. 549/1992)

Znenie európskeho dohovoru publikovaného pod číslom 549/1992 Zb., redakčne spracovaného na stránke portálu UčPS, s prepojením na stránky Rady Európy k dohovoru.
Čítajte viac...

DOHOVOR o ľudských právach a základných slobodách (Rím, 4.11.1950) v znení protokolov č. 3, 5, 8 a 11

Znenie dohovoru o ľudských právach a základných slobodách v znení protokolov 3, 5 a 8 publikovaného pod číslom 209/1992 Zb. redakčne spracovaného na stránke portálu UčPS.
Čítajte viac...
 predošlá|12|
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti