Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     obrana

Pojem: obrana

Všetky pojmy
predošlá | 1 | ďalšia

Východiská strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky

01.08.2011Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

logo_mosrMateriál predkladá východiská pre vypracovanie komplexného návrhu cieľovej podoby ozbrojených síl a ostatných súčastí rezortu obrany garantujúcich naplnenie politickej ambície Slovenskej republiky vrátane návrhu spôsobu a časovej postupnosti reformných krokov a definovania potreby finančných zdrojov. 

Vlastný materiál tvorí prílohu článku. 

Čítajte viac...

Závery strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky

21.06.2011Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

logo_mosrMateriál Závery strategického hodnotenia obrany SR bol predložený na rokovanie vlády SR. 

Ide o kľúčový výstup strategického hodnotenia obrany SR, ktoré je realizované v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR.

Cieľom je dosiahnuť politické rozhodnutie vlády SR o jednej z troch navrhovaných strategických volieb, ako základný a nevyhnutný predpoklad ďalšieho postupu.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia