Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     pomoc

Pojem: pomoc

Všetky pojmy
predošlá | 1 | ďalšia

Dobrovoľníctvo v slovenskom Červenom kríži

Slovenský Červený kríž je najväčšou a najstaršou neziskovou, dobrovoľnou humanitnou spoločnosťou v Slovenskej republike. Svoju činnosť a všetky aktivity zabezpečuje prostredníctvom svojich členov a dobrovoľníkov v miestnych a územných spolkoch SČK a profesionálnych pracovníkov v ústrednom sekretariáte a sekretariátoch územných spolkoch SČK.

Červený kríž bol založený v roku 1863 na podnet švajčiarskeho obchodníka Henry Dunanta.

Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja

Dobrovoľníctvo sa robí so srdcom a je prejavom práce jednotlivca v prospech verejnosti. Uplatnenie dobrovoľníctva ako fenoménu spolupatričnosti, nezištnosti, ochoty a vôle nachádzame v kontexte každej profesie a v každom časovom období. Dobrovoľníctvo je terminologicky popisované rôznymi klasifikáciami, ktoré korešpondujú jednotným východiskom. Tým východiskom je konať dobro, vstupovať do činnosti nezištne a bez očakávania.

Čítajte viac...

Zmena zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a správe daní

17.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

peniazeMinisterstvo financií SR predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti