Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     práva

Pojem: práva

Všetky pojmy
predošlá | 1 | ďalšia

Obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Článok je zameraný na problematiku obsahu bezpodielového spoluvlastnícka manželov, ktorý predstavuje základný inštitút súčasného manželského majetkového práva. Problematika je skúmaná z hľadiska právnej úpravy jednotlivých práv a povinnosti manželov ako spoluvlastníkov navzájom v rámci spoločného užívania vecí a práv a povinnosti manželov ako spoluvlastníkov voči tretím osobám.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia