Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     práva dieťaťa

Pojem: práva dieťaťa

Všetky pojmy
predošlá | 1 | ďalšia

Schválenie Slovenskou republikou iniciovanej novej medzinárodnej zmluvy o právach dieťaťa vo Valnom zhromaždení OSN

23.11.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  OSN Rýchla aktualita

VZ_OSN_jpgTretí výbor Valného zhromaždenia prijal počas 66. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku jednomyseľne rezolúciu, ktorou schválil návrh novej medzinárodnej zmluvy – Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa.

Rezolúciu predložilo osemčlenné medziregionálne zoskupenie štátov pod vedením Slovenskej republiky, ďalších viac ako štyridsať krajín sa k hlavným predkladateľom následne pripojilo.

Čítajte viac...

Opatrenia na zrýchlenie konania, prekážky obštrukciám a zverejňovanie všetkých objednávok a faktúr potvrdené

08.11.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita
sudca

Prezident podpísal novelu Občianskeho súdneho poriadku a novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré parlament schválil na októbrovej schôdzi.

Od januára 2012 by sa tak na základe zmien v Občianskom súdnom poriadku mali zrýchliť a zefektívniť civilné súdne konania. Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám prináša zrušenie finančného limitu pri zverejňovaní faktúr a objednávok.

Obe úpravy budú účinné od 1. januára 2012.

Čítajte viac...

Záverečné zasadnutie pracovnej skupiny Rady OSN pre ľudské práva pracujúcej na návrhu nového opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa

17.02.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Archív Rýchla aktualita

Záverečné zasadnutie pracovnej skupiny Rady OSN pre ľudské práva poverenej vypracovaním návrhu nového opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti