Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     sťažnosť

Pojem: sťažnosť

Všetky pojmy
predošlá | 1 | ďalšia

SŤAŽNOSŤ PROTI POSTUPU POLICAJTA PRI VYKONANÍ SLUŽOBNÉHO ZÁKROKUMagOff 

Príspevok sa venuje právnej a internej úprave procesného postupu pri podávaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností smerujúcich proti postupu policajta, ktorý vykonal služobný zákrok.
Čítajte viac...

Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva - Salduz vs. Turecko

V prípade Salduz vs. Turecko Európsky súd pre ľudské práva posudzoval  porušenie:

 • článku 6, odsek 1  Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd  v súvislosti s namietanou nemožnosťou sťažovateľa oboznámiť sa s vyjadrením, ktoré predložil Principal Public Prosecutor (rozumej prokurátor zastupujúci štát na odvolacom súde) na odvolací súd a s namietanou nemožnosťou sťažovateľa poskytnúť vlastné stanovisko k predmetnému vyjadreniu
 • článku 6, odsek 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v súvislosti s nedostatkom spočívajúcim v nezabezpečení právnej pomoci pre sťažovateľa počas policajného zatknutia

Čítajte viac...

Schválenie Slovenskou republikou iniciovanej novej medzinárodnej zmluvy o právach dieťaťa vo Valnom zhromaždení OSN

23.11.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  OSN Rýchla aktualita

VZ_OSN_jpgTretí výbor Valného zhromaždenia prijal počas 66. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku jednomyseľne rezolúciu, ktorou schválil návrh novej medzinárodnej zmluvy – Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa.

Rezolúciu predložilo osemčlenné medziregionálne zoskupenie štátov pod vedením Slovenskej republiky, ďalších viac ako štyridsať krajín sa k hlavným predkladateľom následne pripojilo.

Čítajte viac...

ESĽP: Rozhodnutie v prípade Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. proti Slovenskej republike

03.11.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita

resized__99x150_kladivo5 Európsky súd pre ľudské práva vydal 4. októbra 2011 rozhodnutie v prípade Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. proti Slovenskej republike.

Uvedená spoločnosť žalovala Slovenskú republiku pre porušenie práva na spravodlivé konanie, ktoré je zaručené článkom 6 ods. 1 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd a práva na slobodu prejavu, zaručeného článkom 10 Dohovoru.

Európsky súd vyhlásil sťažnosť spoločnosti za neprijateľnú a rozhodol v prospech Slovenskej republiky.

Čítajte viac...
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti