Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     verejný ochranca práv (ombudsman)

Pojem: verejný ochranca práv (ombudsman)

Všetky pojmy
predošlá | 1 | ďalšia

ADMINISTRATÍVNA JUSTÍCIA V ANGLICKU V KOMPARATÍVNEJ PERSPEKTÍVE (SO SLOVENSKOU REPUBLIKOU) – TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝCHODISKÁMagOff 

Predkladaná štúdia je prvou (1/7) zo série monotematických štúdií, ktorými sa autor pokúša priblížiť problematiku administratívnej justície v Anglicku odbornej verejnosti v Slovenskej republike. Zámerom autora je poukázať na špecifiká anglického systému administratívnej justície, a to najmä cez perspektívu rozhodovacej praxe súdov v Anglicku. V jednotlivých štúdiách sa bude primerane venovať vybraným inštitútom na tomto úseku s cieľom poukázať na vybrané paralely (alebo rozdiely) s právnou úpravou Slovenskej republiky. Táto štúdia je úvodnou z predmetnej série a poskytuje základný rozbor inštitútov, ktoré sú anglickou doktrínou vnímané ako základ administratívnej justície, a to tzv. konzultácie, (parlamentný) ombudsman, tribunály a súdny prieskum (pričom súdny prieskum bude predmetom samostatných štúdií). Záverom uvádzame, že všetky štúdie (1 až 7) sú uverejnené v tomto čísle Magister Officiorum (č. 1/2018), pričom v čitateľovi odporúčame ich postupné štúdium v poradí od 1 po 7 (t. j. nie v abecednom poradí – tak, ako sú zoradené v rámci tejto publikácie).

Čítajte viac...

Verejná ochrankyňa práv podala návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi

kladivo3Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová podala na Najvyšší súd SR návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi jedného z bratislavských okresných súdov. Je to prvýkrát v takmer 12-ročnej histórii, čo slovenský verejný ochranca práv využil túto svoju právomoc.
Čítajte viac...

Pracovné stretnutie k Mimoriadnej správe verejnej ochrankyne práv

14.09.2013Verejný ochranca práv (Spracoval: Michael Válek )   |  Rýchla aktualita
dohoda

Mimovládne organizácie vítajú aktivitu a podporujú iniciatívu verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej a považujú za dôležité, aby sa kompetentní vážne zaoberali zisteniami, na ktoré upozornila vo svojej mimoriadnej správe. Zhodli sa na tom účastníci pracovného stretnutia, ktoré bolo venované problematike uplatňovania práva na vzdelanie rómskych detí.

Čítajte viac...

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny prerokoval a vzal na vedomie Mimoriadnu správu verejnej ochrankyne práv

help

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny prerokoval a vzal na vedomie Mimoriadnu správu verejnej ochrankyne práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov. Členovia výboru však zároveň odmietli návrh, aby bola Správa zaradená do programu septembrovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Čítajte viac...

Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Prinášame znenie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z., ktorý bol redakčne spracovaný na stránke UčPS.
Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti