Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     závierka

Pojem: závierka

Všetky pojmy
predošlá | 1 | ďalšia

Novela zákona o účtovníctve

uctovnictvoMateriál sa predkladal na základe uznesenia vlády SR č. 516 z 10. augusta 2011 a čiastočne ako iniciatívny materiál.

Návrh zákona zriaďuje register účtovných závierok a navrhuje nový spôsob ukladania pokút za porušenia ustanovení zákona o účtovníctve.

V prílohe nájdete vlastný návrh materiálu a osobitnú časť dôvodovej správy.

Čítajte viac...

Register účtovných závierok

28.07.2011Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

ministerstvo_financiiMinisterstvo financií SR vypracovalo a predložilo na rokovanie poradných orgánov vlády SR materiál, ktorým by sa mali docieliť zmeny v súčasnosti platnej legislatíve týkajúcej sa účtovných závierok.

Súčasná legislatíva ukladá povinným subjektom predkladať účtovnú závierku na viaceré predkladacie miesta, čo v praxi podľa názoru Ministerstva vnútra SR nebolo vždy dodržané. Ministerstvo vnútra SR sa uvedeným materiálom snaží predstaviť svoj úmysel vytvoriť centrálny register účtovných závierok.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti