Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     ľudské práva a slobody

Pojem: ľudské práva a slobody

Všetky pojmy

ESĽP: Rozsudok v prípade Žúbor proti Slovenskej republike

resized__235x150_espl
Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 6. decembra 2011 rozsudok v prípade Žúbor proti Slovenskej republike. Sťažovateľ žaloval Slovenskú republiku pre porušenie práva na osobnú slobodu, ktoré je zaručené článkom 5 Dohovoru.

Európsky súd konštatoval porušenie článku 5 ods. 1 a ods. 4 Dohovoru. Sťažovateľovi nepriznal žiadne odškodnenie.
Čítajte viac...

ESĽP: Rozsudok v prípade V.C. proti Slovenskej republike

09.11.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita
resized__235x150_espl

​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 8. novembra 2011 rozsudok v prípade V. C. proti Slovenskej republike. Európsky súd v tomto prípade konštatoval porušenie článku 3 a 8 Dohovoru.

​Sťažovateľka pôvodne namietala porušenie článku 3 Dohovoru na ochranu ľudských práv (zákaz ponižujúceho a neľudského zaobchádzania), článku 8 Dohovoru (právo na súkromie), článku 12 Dohovoru (právo na založenie rodiny), článku 13 Dohovoru (právo na účinný prostriedok nápravy) a článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie). Európsky súd pre ľudské práva priznal sťažovateľke 31 000 € z titulu nemajetkovej ujmy a 12 000 € z titulu nákladov a výdavkov.

Čítajte viac...

ESĽP: Rozhodnutie v prípade Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. proti Slovenskej republike

03.11.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita

resized__99x150_kladivo5 Európsky súd pre ľudské práva vydal 4. októbra 2011 rozhodnutie v prípade Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. proti Slovenskej republike.

Uvedená spoločnosť žalovala Slovenskú republiku pre porušenie práva na spravodlivé konanie, ktoré je zaručené článkom 6 ods. 1 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd a práva na slobodu prejavu, zaručeného článkom 10 Dohovoru.

Európsky súd vyhlásil sťažnosť spoločnosti za neprijateľnú a rozhodol v prospech Slovenskej republiky.

Čítajte viac...

ESĽP: Prípad Viskupová a ďalší proti Slovenskej republike

18.10.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita
espl​Európsky súd v tomto prípade konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

​Európsky súd pre ľudské práva rozhodol 11. októbra 2011 v prípade Viskupová a ďalší proti Slovenskej republike.

Sťažovatelia sa na Európskom súde sťažovali, že v dôsledku zákonných a praktických prekážok nemali prístup k súdu a nemohli tak dosiahnuť súdne vymoženie priznanej pohľadávky proti štátnemu podniku.

Čítajte viac...

Ústava SR - konsolidované anglické znenie (aktuálne platné)

Ústava Slovenskej republiky z 1. septembra 1992 publ. pod č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 356/2011 Z.z. (účinný od 25.10.2011) v anglickom znení

Čítajte viac...

Všeobecná deklarácia ľudských práv (OSN; New York; 10.12.1948)

Text Všeobecnej deklarácie (OSN) ľudských práv redakčne spracovaný na portáli UčPS.
Čítajte viac...

Charta základných práv Európskej únie - proces prijatia a jej charakteristika

Charta základných práv  Európskej únie  je v histórii ochrany práv a slobôd vôbec prvým dokumentom, ktorý deklaruje celý komplex práv a slobôd občanov Európskej únie a zároveň stavia do centra pozornosti jednotlivca a ochranu jeho práv.  

Jej základným cieľom je snaha členských štátov zdieľať spoločnú mierovú budúcnosť založenú na spoločných princípoch a hodnotách a zároveň deklarácia princípov demokracie a zákonnosti. 

Materiál približuje zložitý proces prijatia Charty základných práv a slobôd a poukazuje na jej nesmierny význam v procese ochrany práv a slobôd občanov Európskej únie.

Čítajte viac...

Protokol č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Rím, 4.11.1950)

31.05.2011Mgr. Ján Cuhanič   |  EDĽP a Protokoly

Text Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd publikovaný pod č. 209/1992 Zb.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti