Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Tématické oblasti     Medzinárodné právo verejné

Oznámenie FMZV publ. pod č. 169/4991 Zb. o Opčnom protokole k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach

Text  Oznámenia č. 1969/1991 Zb. - o Opčnom protokole k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, redakčne spracovaný na stránkach UčPS.
Čítajte viac...

Vyvolení a potláčaní: Židia (k 65. výročiu nezávislosti Štátu Izrael)

Aj keď to bude znieť veľmi vulgárne a pravdepodobne aj s nádychom antisemitizmu, zrkadlový odraz Židov v dnešnej spoločnosti je odraz z prasknutého zrkadla, ak je vôbec možné nevylúčiť jeho existenciu. Slovo Žid v ľuďoch vyvoláva asociácie s nosatým diablom, ktorý si medlí ruky nad peniazmi a teší sa z toho, ako niekoho práve drzo ošklbal. Kto ale Židia naozaj sú a odkiaľ pochádzajú? Nedávne výskumy Dr. Atzmona a kolektívu z roku 2010 hovoria o tom, že samotný národ Židov pochádza zo starobylej Mezopotámie, odkiaľ sa šíril ďalej najprv v zajatí novobabylonského panovníka Nabukadnesara II. a neskôr po ich oslobodení perzským kráľom Kýrosom v roku 539 pr.n.l., keď dobil Novobabylonskú ríšu.

Čítajte viac...

Štát Izrael oslavuje 65. výročie jeho vzniku

israel_flag

Presne pred 65. rokmi vyhlásilo Svetové sionistické hnutie na čele Davidom Ben-Guriónom nezávislosť štátu Izrael, vtedy známeho ako Eretz-Israel, ktorá bola následne sprevádzaná prvou arabsko-izraelskou vojnou.

Čítajte viac...

Libanon podáva stažnosť na Izrael

resized__183x150_Cloud_Computing_Series

Libanonský minister zahraničných vecí Adan Mansour požiadal ambasádora Organizácie spojených národov v Sýrii o vyplnenie a podanie sťažnosti Bezpečnostnej rade za „Izraelskú agresiu, ktorá narušila vzdušný priestor a tým suverenitu Libanonu.“

Čítajte viac...

UNRWA učí študentov antisemitizmu

unrwa_logo_350_388

Agentúra OSN pre pomoc a prácu palestínskym utečencom (UNRWA), ktorá prevádzkuje školy pre palestínčanov, podľa nedávno uverejneného videa z prostredia školy vyučuje mladých palestínčanov v duchu antisemitizmu a v teórií „práva na návrat.“

Čítajte viac...

OSN vyšle mierové jednotky na Mali

VZ_OSN_jpg

Podľa Bezpečnostnej rady OSN sa konflikt na Mali uvoľnil natoľko, aby tam mohli byť vyslané mierové jednotky OSN, ktoré budú vykonávať dozor nad mierom v krajine.

Čítajte viac...

Organizácia Spojených národov podpísala Arms Trade Treaty

VZ_OSN_jpg Valné zhromaždenie OSN podpísalo, po odhlasovaní v pomere hlasov 154 ku 3 s 23 absenciami, Arms Trade Treaty, ktorej účel je regulovať obchod s konvenčnými zbraňami a prepájať predaj zbraní s osobnými údajmi kupujúcich.
Čítajte viac...

Judikatúra Súdneho dvora EÚ k problematike ne bis in idem

Prinášame Vám prehľad vybranej judikatúry Súdneho dvora EÚ súvisiacej s aplikáciou zásady ne bis in idem v práve Európskej únie.
Čítajte viac...

Z histórie dopingu

Šport je fenomenálnou aktivitou človeka. Prináša mu pocit uspokojenia i sebarealizácie a prispieva k upevňovaniu jeho zdravia. V snahe dosiahnuť čo najlepší športový výkon sa však používajú aj farmakologické látky a metódy, ktoré protirečia etike športu a princípom ochrany zdravia a klasifikujú sa ako doping.
Čítajte viac...

Match fixing. Predstavenie problému. Asi by si to mal prečítať každý hráč...

Match fixing“ znamená v preklade nečestné ovplyvňovanie (manipuláciu) výsledkov športových stretnutí/súťaží (ďalej aj „ovplyvňovanie výsledkov“). Jedná sa o snahu jednej či viacerých osôb ovplyvniť výsledok stretnutia/súťaže resp. podnietiť akékoľvek okolnosti počas zápasu/súťaže prostredníctvom vedomého konania alebo úmyselného pochybenia vedúceho k neočakávanému resp. neštandardnému priebehu športového stretnutia/súťaže.
Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia