Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Ministerka Žitňanská vyhlásila výberové konanie na riaditeľa Centra právnej pomoci NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  21.03.2011Spracoval: Henrieta Bicáková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Výberové konanie bude pozostávať z písomnej a ústnej časti. Verejnosť bude môcť sledovať celé výberové konanie od zverejnenia životopisov, motivačných listov uchádzačov, cez priebeh samotného výberového konania až po výsledky. Rovnako budú zverejnené vopred aj mená členov výberovej komisie. Členmi výberovej komisie budú zástupcovia Centra právnej pomoci a ministerstva spravodlivosti ako aj odborníci z mimovládneho či akademického prostredia.

  „Vláda chce zlepšiť fungovanie Centra právnej pomoci, zvýšiť jeho dostupnosť, odbornosť a rozsah služieb pre ľudí, ktorí nemajú dostatok prostriedkov. Ak to chceme spraviť nielen na papieri, ale aj v realite, je nevyhnutné, aby malo Centrum právnej pomoci schopné vedenie, ktoré bude zárukou kvality poskytovaných služieb a zárukou korektného prístupu ku klientom aj k zamestnancom po celom Slovensku. Verím, že sa podarí nájsť odborne aj morálne zdatného človeka, ktorému bude záležať na centre a jeho klientoch,“ uviedla ministerka Lucia Žitňanská.

  Predpokladom na výkon funkcie riaditeľa Centra právnej pomoci je okrem iného aj právnické vzdelanie, sedemročná odborná prax a ovládanie anglického jazyka. Na zaradenie do výberového konania musí uchádzač predložiť okrem životopisu, žiadosti, motivačného listu a ďalších dokladov aj projekt rozvoja Centra právnej pomoci. Požadované dokumenty je možné doručiť na Ministerstvo spravodlivosti SR poštou, osobne, elektronicky alebo faxom najneskôr do 11. apríla 2011.

  Všetky informácie k vypísanému výberovému konaniu vrátane kompletného zoznamu požadovaných dokladov a kontaktnej adresy sú dostupné na stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk.

  Centrum právnej pomoci vzniklo 1. januára 2006 s cieľom poskytovať komplexnú právnu pomoc ľuďom, ktorí pre nedostatok peňazí nemôžu využívať iné právne služby.

  Od roku 2006 keď ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská otvorila prvé Centrum právnej pomoci v Bratislave sa naň obrátili ľudia so žiadosťou o priznanie nároku na právnu pomoc viac ako 7300-krát. Najčastejšie žiadajú o právnu pomoc ľudia pri rozvodoch, otázke zverenia detí do výchovy, výživnom, ale aj pri sporoch o určenie vlastníckych práv, či neplatnom skončení pracovného pomeru. V súčasnosti zamestnáva osemnásť pracovísk centra po celom Slovensku 59 zamestnancov, z toho 44 právnikov a pracovníkov prvého kontaktu.

  Zdroj: Peter Bubla, hovorca Ministerstva spravodlivosti SR, www.justice.gov.sk

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti