Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Prínos úspešných športovcov do športu - na otázky UčPS odpovedá Jozef Gönci NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  06.01.2016Jozef Gönci (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  gonciNa otázky UčPS odpovedá pán Jozef Gönci,
  dvojnásobný bronzový medailista v športovej streľbe na olympijských hrách v roku 1996 a 2004, t. č. predseda komisie športovcov Slovenského olympijského výboru a člen výkonného výboru Slovenského olympijského výboru.


  1. Prečo je dôležité posilniť postavenie športovcov a ich zastúpenie v riadení športu?


  Pretože pri momentálnom objeme finančných investícii do športu chceme byť maximálne efektívny aj formou personálnych vkladov a osobitej pridanej hodnoty, ktorú vedia do systému priniesť iba úspešní športovci. Tiež preto, že veľa rozhodnutí kompetentných osôb dlhodobo pracujúcich v systéme riadenia športu ide mimo požiadaviek športovcov na ich športovú prípravu, materiálne zabezpečenie, ktoré by malo vždy zodpovedať najmodernejším trendom, ak očakávame, že naši športovci budú súťažiť o tie najvyššie méty.


  Amortizovaná športová infraštruktúra je tiež vysvedčením záujmu športových autorít túto otázku riešiť, no pre športovca je to vysoko aktuálna téma. Ďalej je tu snaha nastaviť komunikáciu športovec, športová organizácia, zväz, klub atď, na vyššej kvalitatívnej  úrovni záujmu a rešpektovania športovca zo strany druhej.


  Treba si uvedomiť, že športovec nie je definíciou hmotného majetku klubu ani zväzu, ale jeho úspechy, kariéra, či postkariérny život je vyjadrením efektivity systému, do ktorého ide z verejnej správy taká finančná dotácia, že si žiada ako protihodnotu úspešnú reprezentáciu krajiny, transparentné prostredie, pravidelné kontrolné mechanizmy, informačny systém, vytváranie podmienok pre športujúcu mládež, zdravší životný štýl pre masový šport.


  A to je prostredie, v ktorom sa športovec vie orientovať.


  Tlak na študovanie kľúčových tém v slovenskom športe rastie. Každý z nás si však osobnou sebareflexiou určuje úroveň dopĺňania vzdelania. Vždy si vyberáme za lídrov ľudí s čo najširším diapazonom kontaktov, informáciami, osobnosti na vzdelanostnej úrovni zodpovedajúcej požiadavkám na riadenie systému.


  Pokladáme za štandardné, vytvárať v športe funkcionárom imidž dokonalých ľudí, bez ktorých by nič nefungovalo, tzv. nenahraditeľných. Na svojich pozíciach fungujú mnohí funkcionári dlhé roky bez hmatateľných pozitívnych výsledkov. Takýto stav odrádza mladšie generácie, je nemoderný a hlavne neefektívny. Často sa stáva, že v takomto prostredí nefunguje tímová identita, skôr sa rozhodnutia kolektívu stávajú rozhodnutím “jedného človeka“ čo je dôvodom stagnácie a neskôr negatívneho emocionálneho nastavenia systému.

  Prirodzenou personálnou cirkuláciou funkcionárov v športe môžeme dosiahnuť efekt transparentného prostredia. Pre jeho uvedenie do praxe by sme však nemali plytvať žiadnou generáciou, ako tomu bolo doteraz.

  Komisie športovcov pri športových organizáciách, či inštaláciou športovcov do exekutív zväzov, klubov atď, pripravujeme do systému budúcich odborníkov, zabezpečujeme kontinuálne personálnu výmenu v súlade s plánovanými úlohami, projektmi športových organizácii a možnosti využitia staršej generácie v dôchodkovom veku pre prácu s mládežou, alebo v dobrovoľníckych pozíciach.

  Predpokladom je, aby sme pochopili a prijali generačnú výmenu ako prirodzený evolučný vývoj v spoločnosti a potrebu aktualizovať amortizované prostredie personálnou zmenou na jednotlivých úsekoch práce v systéme riadenia športu.

  2. Aké nové prvky môžu priniesť športovci, resp. bývalí úspešní športovci do riadenia slovenského športu?


  Doba, kedy konečnou zastávkou vo vzdelaní športovca bola stredná škola, je už dávno preč a samotný nový zákon o športe vyvoláva požiadavku na nasledujúce generácie vysokoškolsky vzdelaných športovcov s právnickým, ekonomickým vzdelaním, štúdiom manažmentu, jazykovou výbavu, absolvovaním Fakulty telesnej výchovy a športu atď., ktorí budu problematiku športu ovládať na kvalitatívne vyššej úrovni v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami.


  Od novej generácie športovcov očakávam projektové myslenie, ovládanie práce s masovo-komunikačnými prostriedkami, budovanie recipročných vzťahov so zahraničím, kvalitnejšie marketingové využitie športových výsledkov, efektívnu organizačnú štruktúru športových organizácii v súlade s novým zákonom o športe, vzájomnú podporu pri plánovaní a budovaní športovej infraštruktúry. V takomto prostredí môžu vzniknúť športoví odborníci, kvalitný tréneri, funkcionári, športoví riaditelia, či prezidenti športových organizácii aj z radov športovcov.


  Chceme nové efektívnejšie spôsoby riadenia športu na základe čistých morálnych zásad, myslenia a motivácie nových generácii. Šport je súčasťou kultúry našej krajiny a chápeme, že nároky spoločnosti na športový úspech, domáci a zahraničný záujem o šport definujú, ako dôležité je pre modernú spoločnosť vzdelávanie, orientácia v prostredí permanentných technologických zmien, či myslenia ľudí. Pri dosiahnutí synergického postupu vo všetkých oblastiach športového i verejného života, môžeme ako bonus, zvýšiť aj politický záujem o šport.


  Vzdelanie, ambície športovcov, či objem práce, ktorú bude potrebné vykonať pri dôslednej implementácii nového zákona o športe, budovanie transparentného športového systému môžu byť nezdolateľnou konkurenciou lobistických záujmových skupín parazitujúcich na finančných benefitoch doterajšieho systému.


  Nový zákon o športe prináša zo sebou možnosť inštalovať do systému nové tváre,, ktoré preberú časť zodpovednosti za riadenie celého systému, i za morálne dedičstvo i záväzok vylepšovať a budovať šport pre ďalšie generácie športovcov.


  V domácom, či zahraničnom prostredí vrcholového športu, kde sa stretávajú športovci, tréneri, manažéri, funkcionári sa naskytá priestor pre pravidelný prenos informácii medzi jednotlivými tímami, ktoré sú nevyhnutné pre aplikáciu najmodernejších tréningových metód do tréningového procesu športovca, získavanie nových sponzorov, kontaktov v oblasti marketingu, slúžia tiež ako nástroj pre športovca, zoznamovať sa s objemom práce v riadení športu.


  3. Ako je to s obsadzovaním zástupcov športovcov vo vedení športových organizácií v iných štátoch?


  Medzinárodne športové federácie majú vo vlastných štruktúrach komisie športovcov, pretože pochopili dôvod a potrebu prenosu informácii aj v rámci vlastných organizácii.


  Z viacerých športových osobností z histórie športu, ktoré sa úspešne uplatnili vo významných športových organizáciách, spomeňme mená ako:


  Thomas Bach, prezident MOV - olympijský víťaz z Montrealu 1976 v súťaži družstiev vo šerme-fleurete, v minulosti člen komisie športovcov MOV,

  René Fasel - prezident IIHF, hokej, bývalý aktívny hráč  HC Fribourg-Gottéron

  Sebastian COE - dvojnásobný olympijský šampión v atletike, behu na 1500M je prezidentom IAAF

  Sergey Bubka - olympíjsky šampión a viacnásobný svetový rekordér v atletike, v skoku o žrdi, je viceprezidentom IAAF.

  Aj slovenský šport má na medzinárodnom poli zastúpenie v podobe špičkových reprezentantov: Danka Barteková / športová strelkyňa, bronzová olympijská medailistka, je členkou komisie športovcov MOV. Ako prvá Slovenka v histórii povedie koordinačnú komisiu MOV pre ZOH mládeže 2020 v Lausanne. Zuzana Rehák Štefečeková / športová streľba, dvojnásobná strieborná olympíjska medailistka je členkou komisie športovcov ISSF, Matej Toth / atlét, majster sveta v chôdzi je členom komisie športovcov IAAF.

  Mnohí ďalší bývalí slovenskí špičkoví reprezentanti sú integrovaní v prostredí zahraničnej športovej diplomacie, či funkcionárskeho prostredia. No pre mladú Slovensku republiku je dôležité ich úspechy, skúsenosti, vzdelanie, kontakty integrovať aj do systému riadenia športu u nás na Slovensku.


  Športovci sú členmi riadiacich orgánov mnohých národných olympijských výborov (NOV). Sú to zástupcovia komisií športovcov, volení na OH, ZOH. Z týchto členov si komisia volí svojho predsedu a podpredsedu.


  Za mimoriadne dôležité považujem, že pracovná skupina, pripravila návrh nového zákona o športe v spolupráci aj so špičkovými slovenskými športovcami, kde upravuje pozíciu zástupcov športovcov v orgánoch národných športových zväzov podľa § 17 ods. 2 písm a) a podľa § 19 ods. 1, resp. v orgánoch národných športových organizácií (§ 24 ods. 2 zákona o športe). Vzniká tak aj model využitia osobností športového života v riadiacich orgánoch nie iba zväzov, ale aj iných významných športových organizácii.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti